Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Line Henriette Holten
-For våre medlemmer er det viktig med forutsigbarhet og klare rammer for internasjonalt samarbeid, sier Line Henriette Holten, som er generalsekretær i Tekna.

Aktuelt

Endringer i eksportkontrollforskriften

Publisert: 30. juni 2022

Tekna er som arbeidstakerorganisasjon opptatt av et sterkt arbeidsrettslig vern og ryddige arbeidsforhold.

Foreningen har i forbindelse med Utenriksdepartementets høring om eksportkontrollforskriften fått innspill fra tillitsvalgte som jobber i teknisk-vitenskapelige institutter og universitet- og høyskolesektoren.

- Mange av våre medlemmer jobber innenfor de fagfeltene som er omfattet av eksportkontrollforskriften. For dem er det viktig med forutsigbarhet og klare rammer for internasjonalt samarbeid, sier Line Henriette Holten, som er generalsekretær i Tekna.

Vil være verdensledende

Norge har en ambisjon om å være verdensledende innenfor en rekke fagområder. For å oppnå det, trengs både godt samarbeid med internasjonale partnere og synlighet av arbeidet som gjøres inkludert banebrytende publikasjoner. Forskningsmarkedet er konkurranseutsatt, og Tekna er bekymret for at ekstra hindre for samarbeid og publisering for norske aktører kan få store negative følger for Norges ambisjoner innenfor forsking.

Bekymret for akademisk frihet

Tekna anerkjenner det trusselbildet som departementet beskriver. Å skape bevissthet, veilede og informere om risikoen for at teknologi og kunnskap kommer på avveie er viktig. Likevel er Tekna bekymret for at det regelverket som nå foreslås, vil være komplekst å forholde seg til og etterleve i praksis, og at kostnaden vil være større enn nytten. Tekna er også bekymret for hensynet til den akademiske friheten. Det er et klart ønske fra myndighetene om at norske forskningsmiljøer skal være til stede på internasjonale arenaer. Det fordrer at de kan være konkurransedyktige opp mot utenlandske aktører. Det er derfor viktig at norske forskningsinstitusjoner kan delta på like vilkår som internasjonale samarbeidspartnere og konkurrenter. Regelverket for kunnskapsoverføring og tolkningen og praktiseringen av dette vil bli avgjørende. Dette bør harmonisere med allierte og nærstående land, slik at det ikke legges unødig strenge krav på norske forskningsinstitusjoner.

Les Teknas kommentarer til Utenriksdepartementets forslag her.

 

Les også