Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2024

Publisert: 12. mars 2024

Kommersielle matfisktillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret er antallsbegrenset og tildeles i tildelingsrunder mot vederlag. Hver tillatelse er avgrenset til et visst antall tonn MTB (Maksimal Tillatt Biomasse). MTB innebærer at oppdretter aldri kan ha stående en biomasse i sjø som overstiger tillatelsens pålydende.

Last ned Teknas høringsinnspill her:

Høringsinnspill utkast til forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2024 (pdf)
Sendt til Nærings- og fiskeridepartementet

Les Teknas høringssvar her:

Systemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett, som trådte i kraft 15. oktober 2017, innebærer at hver tillatelse er hjemmehørende i et av 13 produksjonsområder langs kysten. Innenfor hvert av disse produksjonsområdene vurderes næringens miljøpåvirkning i form av hvordan lakselus påvirker vill laksefisk. Er miljøpåvirkningen akseptabel (grønn) kan næringen tilbys vekst. Er miljøpåvirkningen moderat (gul) kan kapasiteten bli stående uendret, og er miljøpåvirkningen uakseptabel (rød) kan kapasiteten senkes. Dette systemet støtter Tekna, men ser behovet for at lakselus alene ikke bør være den førende faktoren for øking eller nedtrekk i produksjonskapasitet.

Tekna støtter systemet for kapasitetsjusteringer, men mener at lakselus alene ikke bør være den førende faktoren for øking eller nedtrekk i produksjonskapasitet.

Tekna etterlyser at dødelighet og bedre fiskevelferd inngår som parametere når det skal avgjøres hvilke kapasitetsjusteringer som innføres i de 13 produksjonsområdene. Tekna mener et av de viktigste tiltakene for å bedre velferden i oppdrettsnæringen er å videreutvikle trafikklyssystemet med flere indikatorer. Etter Teknas syn så er det ingen gyldige argumenter for at dødelighet ikke skal kunne inkluderes i dagens trafikklyssystem med umiddelbar virkning. Dette vil være et svært viktig tiltak for å bedre situasjonen i næringen. Velferdsindikatorer bør være en del av fremtidens trafikklyssystem. All erfaring tilsier at slike tiltak må iverksettes gradvis for å sikre forutsigbarhet for næringen, samtidig som at fiskehelsen blir ivaretatt i alle ledd av prosessen.

Tekna mener at dødelighet og bedre fiskevelferd må inngå som parametere når det skal avgjøres hvilke kapasitetsjusteringer som innføres i de 13 produksjonsområdene.

Tekna mener også at bruken av og velferden til rensefisk bør være regulert i forskriften. Tekna er tidligere vært bekymret for at krav til færre behandlinger kan føre til mer ukritisk og velferdsmessig dårlig bruk av rensefisk. Tekna ønsker ikke å argumentere for et absolutt forbud mot bruk av rensefisk for lokaliteter med unntaksvekst, men vi vil anbefale en begrensning på prosent utsatt rensefisk per produksjon for å hindre uansvarlig bruk av rensefisk. Dette bør inngå i en oppdatering av regler i forskrift for kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2024.

Tekna mener at bruken av og velferden til rensefisk bør være regulert i forskriften.

Relaterte bærekraftsmål

Les også