Rør

Energibloggen

Forskrift om trykkpåkjent utstyr

Tekst av Tove Rodahl 15. mai 2019 Streaming

Se opptak fra kveldsmøte i Norsk Kjøleteknisk Forening

Trykkpåkjent utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet, må oppfylle grunnleggende sikkerhetskrav. FTPU (forskrift om trykkpåkjent utstyr) skal sikre dette. Men det viser seg at mange ikke kjenner til forskriften.

Norsk Kjøleteknisk forening ønsker å gjøre noe med dette og inviterte til foredrag 15. mai.
Ulf Larsen fra Eptec AS presenterte forskriften om trykkpåkjent utstyr:

Les mer om dette på sidene til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Forskriften FTPU implementerer EU-direktivet 2014/68/EU og inneholder samme krav som direktivet.

Stikkord: FTPU, kjøleteknikk, NKF, video

Les også

Relaterte kurs og arrangementer