Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Moderne passasjertog

Politisk

Forslag til endringer i jernbaneforskriften

Publisert: 8. des. 2023

Tekna følger nøye med på departementets økte styring av jernbanen. Med bekymring for overfragmentering ser vi frem til å delta i debatten om utviklingen, med innspill våren 2024.

Last ned Teknas høringsinnspill her: Teknas innspill til høring om endringer i jernbaneforskriften   (pdf)
Sendt til Samferdselsdepartementet

Les høringsinnspillet:

Tekna merker seg at departementet ønsker en sterkere statlig styring av jernbanen og har gjennomført flere tiltak allerede med det som formål. Tekna merker seg også at høringsnotatet gir et varsel om framtidige omorganiseringer. Både KPMGs rapport, gjengitt i høringsnotatet, og departementets vurderinger peker framover mot organisatoriske endringer, som også vil inkluderes i nasjonal transportplan (NTP) våren 2024.

Tekna ser fram til å delta i den videre debatten om utviklingen av jernbanen i Norge og vil komme tilbake til departementet med våre innspill til gode løsninger første halvår 2024, blant annet i forbindelse med innspill til NTP. Tekna har tidligere spilt inn at en oppsplitting i for mange aktører truer mulighetene for gode fagmiljøer som kan sikre rekruttering og videreutvikling av spisskompetanse innen ulike fagområder. Dette gitt at Norge er et lite jernbaneland i europeisk sammenheng – uten jernbanefaglig utdanning på masternivå, og at det er få personer og sårbare fagmiljøer som settes i spill ved omorganiseringer og oppsplitting. Vi har for øvrig respekt for at det er behov for klarere styringsmessige linjer og rammer for de mange ulike aktørene innen sektoren.

Utover dette har ikke Tekna særskilte kommentarer til departementets forslag om innføring av et oppdragsbrev fra departementet til BaneNor og de konkrete forslagene til endringer i jernbaneforskriften.

Relaterte bærekraftsmål

Les også