Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Trafikkmaskin

Politisk

Nasjonal transportplan 2025-2036 - Høring av transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag

Publisert: 14. juni 2023

Teknas medlemmer representerer den tyngste fagkompetansen i alle transportvirksomhetene. Folk med erfaring og fagkompetanse er nødvendig for et langsiktig handlingsrom og godt samspill mellom fag og politikk.

Last ned høringsinnspillet her: Innspill til nasjonal transportplan (pdf)
Sendt til Samferdselsdepartementet

 

Høringssvaret kort oppsummert:

  • Tekna ønsker å øke medlemmenes kunnskap om klimaendringers påvirkning på infrastruktur og eiendom.
  • Været har blitt mer ekstremt både om sommeren og vinteren de siste årene.
  • Tekna støtter departementets forslag om registreringsplikt for grunnundersøkelser og naturfareutredninger, som tidligere er foreslått av Gjerdrumutvalget.
  • Kvikkleireskredet i Gjerdrum har fremskyndet arbeidet med å innføre en pliktig innmeldingsordning for slike undersøkelser og utredninger.
  • Innmeldte data og rapporter skal være offentlig tilgjengelige på Internett hos NVE og NGU.
  • Tekna merker seg departementets forslag om endringer i plan- og bygningsloven med utfyllende regler i forskrift.
  • Tekna ber departementet vurdere endringer i matrikkelforskriftens § 3 for bedre tilgang til innrapporterte opplysninger ved søk på adresse, matrikkelenhet eller i kartløsning.
  • Kompetansen i kommunene må styrkes for å kunne nyttiggjøre seg av innrapportert kunnskap om naturfarer og spesielt kvikkleirerisiko.
  • Tekna mener kommunene må ansette tilstrekkelig kompetanse og etablere gode kompetansemiljøer for riktig bruk av geotekniske rapporter.

Les om høringen på Regjeringen.no

Relaterte bærekraftsmål

Les også