Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Grønmyr står ved kjøkkenbordet med kaffe i hånden og stuen i bakgrunn

HJEMME HOS: Dag Sverre Grønmyr setter særlig pris på hjemmekontorets «kaffe- og kantine-fasiliteter».

– Antikvarisk forskrift om hjemmekontor

Dag Sverre Grønmyr har innredet gjesterommet til hjemmekontor, og er glad for å kunne lukke døra etter endt arbeidstid.  I likhet med han, ønsker de fleste Tekna-medlemmer dette velkommen som en fleksibel løsning i fremtiden. – Men vær på vakt om du skal signere en avtale om hjemmekontor, sier leder av arbeidslivsavdelingen i Tekna, Erlend Aarsand, som mener forskriften må revideres.  

Grønmyr jobber for Kongsberggruppen og bor alene nært Trondheim sentrum.

– Hjemmekontor i en krok på stua ville nok vært verre, med for lite skille mellom jobb og fritid. Flere fordeler følger med å ha hjemmekontor for meg. Særlig bedre konsentrasjon, mot normalt når jeg sitter i åpent kontorlandskap. Åpent landskap er bra for samarbeid og flere ting, men hjemmekontor gir bedre konsentrasjon for meg, med kort vei til egen kaffe og «kantine». Uansett sitter de jeg samarbeider mest med rundt om i landet. Sånn sett er ikke forskjellen så stor etter at korona kom, sier Tekna-medlem Grønmyr.

Savn

– Jeg savner praten rundt kaffemaskina på jobb, og det å ellers snakke med forskjellige folk mer tilfeldig, særlig i lunsjen. For å bøte på det har vi hatt 10-kaffe på Teams noen ganger. Det er et kjempemessig kvarter åpent for de som vil, uten tema. Det er det lureste vi har gjort, sier han og legger til at spart reise på 20 minutter til og fra jobb er en annen fordel.

Grønmyr på hjemmekontor i gjesteromet med en seng i bakgrunn
MED DØR: Hjemmekontor er lettere over tid når gjesterommets dør kan lukkes etter arbeidstid, forklarer Tekna-medlem Dag Sverre Grønmyr.

– Samtidig savner jeg bussturen litt. Det kan være greit å få luftet hodet både før og etter jobb.

Tekna har nylig kartlagt medlemmenes holdninger til arbeid i hjemmet. 

Oppsummert viser undersøkelsen at de aller fleste ønsker hjemmekontor som en fleksibel løsning i tiden fremover. Om lag halvparten av bedriftene (ref.svar fra ledere i denne undersøkelsen) vurderer å videreføre ordning om hjemmekontor etter pandemien, i all hovedsak som et fleksibelt og frivillig tilbud.

Olav Egil Hoem
TILPASS LOVEN: Mange mener Teknas medlemmer må være på vakt før signering av avtaler om hjemmekontor, sier blant annet leder i Tekna Trondheim, Olav Egil Hoem. ( Foto: privat)

Må tilpasses

Som Tekna Magasinet tidligere har omtalt, ønsker tre av fire ingeniører å fortsette med hjemmekontor etter korona-pandemien. 

Situasjonen gjør at regelverket må fornyes, mener styreleder i Tekna Trondheim, Olav Egil Hoem.

–  Lover og regler må tilpasses snarlig. Det må ikke ta flere år. Vi har lenge snakket om økt digitalisering i hverdagen, og det kan være billigere å tilrettelegge for arbeid i hjemmet.  Samtidig er den sosiale biten i arbeidshverdagen viktig og avhenger av livssituasjon, sier Hoem.

Urørt lov fra 2002

Det er Arbeidsmiljølovens forskrift om «Arbeid i arbeidstakers hjem» som vil måtte revideres, forklarer Erlend Aarsand. Han er leder av arbeidslivsavdelingen i Tekna, og forklarer at Tekna og Akademikerne har jobbet med innspill til Arbeids- og sosialdepartementet.

– Forskriften er antikvarisk og stammer fra en annen tid enn dagens pandemi og teknologi. Medlemmene i Tekna må være på vakt hvis de skal signere avtaler om hjemmekontor. Sjekk gjerne med Tekna og tillitsvalgte først, sier Aarsand.

– Forskriften i loven krever en avtale mellom den enkelte og virksomheten om arbeid hjemmefra. I realiteten er situasjonen med hjemmekontor pålagt for den enkelte, og avtalefriheten er ikke reell. Forskriften gir hjemmel for ganske radikalt endrede ordninger for arbeidstid. Vi har sett eksempler på ferdig signerte tilleggsavtaler som enkelt sendes medlemmene elektronisk, forklarer Aarsand.

– Vår klare anbefaling er at du skal ha samme arbeidstidsordning som om du arbeider fra den ordinære arbeidsplassen. Det er spørsmål om å inngå ett nytt tillegg i ansettelsesavtalen, og du må være enig i innholdet, understreker Aarsand.

Erlend Aarsand
ANTIKVARISK: – Tekna har jobbet med innspill til Arbeids- og sosialdepartementet om Arbeidsmiljølovens forskrift om "Arbeid i arbeidstakers hjem", sier leder av arbeidslivavdelingen i Tekna Erlend Aarsand.
Vegard Einan
SER PÅ LOVEN: Lovverk og forskrift om arbeid i hjemmet er i endring, bekrefter Statssekretær Vegard Einan. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

– Det er bra at virksomhetene nå etter hvert utformer avtaler. Men vi anbefaler at tillitsvalgte drøfter situasjonen med hjemmekontor i virksomheten med arbeidsgiver. Innhold, omfang og varighet for disse avtalene må drøftes før de presenteres for ansatte. Vi har mange gode tips, så kontakt oss gjerne, oppfordrer Aarsand.

Statssekretær Vegard Einan (H) bekrefter at departementet nå ser på behov for endringer i lovverket sammen med partene i arbeidslivet.

– Norge har en forskrift fra 2002 som gir nærmere presiseringer og en del unntak fra Arbeidsmiljøloven ved arbeid på hjemmekontor. Med et betydelig større omfang av hjemmekontor enn tidligere og sett i lys av den teknologiske utviklingen siden 2002, er Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) i gang med en gjennomgang av forskriften.

Dette for å se etter behov for endringer og presiseringer. Partene i arbeidslivet er involvert i arbeidet. Vi jobber nå med sikte på å sende ut et høringsbrev i løpet av kort tid. Det ligger ikke an til noen endringer i andre lovverk med bakgrunn i dette, opplyser Einan til Tekna Magasinet.

– Det er spesielt det fysiske arbeidsmiljøet, psykososiale forhold, medvirkning, tillitsvalgte og verneombudets rolle, arbeidstid samt Arbeidstilsynets rolle gjennomgangen av forskriften ser på, ifølge Einan.

Hør også podkast: Hjemmekontor – hvordan ser fremtiden ut?