Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 51–75 av 157 treff
 1. Tekna i høring om sikkerhet i oljesektoren

  Et klarere regelverk og mandat til petroleumstilsynet, spesielt innen ikt-sikkerhet, var blant budskapene ... lang periode. Petroleumstilsynet (Ptil) må ha et regelverk og et mandat knyttet til ikt-sikkerhet som er...

  Artikkel 13. mai 2019
 2. Endringer i hjemmekontorforskriften endelig på plass

  Jobb fra arbeidsplassen må være et alternativ. Regelverket må ikke kunne benyttes som et innsparingstiltak ... innsparingstiltak for arbeidsgiver. Det er viktig at regelverket ikke utfordrer arbeidstakeres lønns – og arbeidsvilkår...

  Artikkel Aktuelt 23. mars 2022
 3. Kan CRISPR gi oss en mer bærekraftig havbruksnæring?

  ...desember 2018, frem sitt «Forslag til oppmykning av regelverket for utsetting av genmodifiserte organismer». ... endringen. Tekna mener et slikt teknologinøytralt regelverk er enklere å forholde seg til og bruke. Det er...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 17. jan. 2019
 4. Harmonisering og digitalisering

  Tekna Big Data Harmonisering av begreper og regelverk står sentralt for å kunne drive effektiv informasjonsforvaltning...

  Artikkel IKT-bloggen 10. mai 2021 Streaming
 5. Nå må politikerne sette fart i regler for resirkulering av plast

  – Vi har fortsatt ikke gode systemer og regelverk for resirkulering av plast Norge. Nå haster det mer ... toppen. Må jobbe aktivt med EU – Det jobbes med regelverket i EU, der Norge er svært aktivt med i arbeidet...

  Artikkel Tekna Magasinet 18. aug. 2022
 6. Ukas Tekna-medlem: – Nå jobber jeg med innføringen av autonome brøytebiler

  Glenn lurer på hva slags samfunn vi lever i om 500 år. Hver uke stiller vi de samme 10 spørsmålene til ulike ... forventer at det har skjedd mye innenfor både regelverk og teknologi.

  Artikkel Tekna Magasinet 11. okt. 2022
 7. – Alle interesserte Tekna-medlemmer vil fungere fint som dommere

  Ulike typer dommere: Ulike typer dommere: – Banedommer følger med på robotkjøringer ... har alle dommere et møte der vi går igjennom regelverket og årets oppgave. På selve finaledagen møter...

  Artikkel 8. sep. 2023
 8. Derfor må biologer og teknologer samarbeide

  Biolog Frida Thyri Segafredo i Cflow mener flere biologer må inn i oppdrettsnæringen. ... plass en mer bærekraftig oppdrettsnæring, og et regelverk som prioriterer oppdrettsfiskens helse og velferd...

  Artikkel Kursinnsikt 29. aug. 2022
 9. Fremtidens skip og fortøyningssystemer

  80 % av maritime ulykker skyldes i dag menneskelige svikt, så det er ikke tvil ... blir autonome/selvkjørende. Men dette krever nye regelverk og internasjonale standarder. Også fortøyningssystemer...

  Artikkel Infrastrukturbloggen 25. okt. 2017 Streaming
 10. Permittert – hva nå?

  Har du blitt permittert eller står du i fare for å bli permittert? Hva er reglene ... stille spørsmål. Aktuelt Få en rask innføring i regelverket og hva det betyr å bli permittert. Advokatene...

  Artikkel Aktuelt 25. juni 2020 Streaming
 11. Utnytt data smart – en sky av muligheter for økt fiskevelferd

  av ny teknologi, forvaltningsstøtte og regelverksutvikling. Gismervik har også en Mastergrad i Mattrygghet ... velferd er sentralt, forvaltningsstøtte og regelverksutvikling. Tørud har tidligere praksis fra fiskehelsetjeneste...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 23. nov. 2018
 12. Ukas Tekna-medlem: Vant Verdensmesterskapet i Aktuar

  Forsikringsmatematikeren frykter at det vil bli mer krav til dokumentasjon og rapportering ... kjedeligere (og blir lett nedprioritert) som nytt regnskapsregelverk som kommer i 2023. Jeg jobber kontinuerlig...

  Artikkel Tekna Magasinet 10. juni 2022
 13. Ba om frisk fisk i møte med statssekretær

  Tekna møtte denne uken statssekretæren i Nærings- og fiskeridepartementet, ... oppdrettsnæring i Norge og at man trenger å få på plass et regelverk som prioriterer oppdrettsfiskens helse- og velferd...

  Artikkel Politisk 16. juni 2022
 14. Innemiljø og barn

  Innemiljø og inneklima er et aktuelt og viktig tema, spesielt viktig i forbindelse med ... kompetansen utnyttes blant annet til å utvikle regelverk, forskrifter og retningslinjer overfor myndigheter...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 15. okt. 2012
 15. Tekna-presidenten drøftet maritim sektor med statssekretær

  ...næringslivet (IPN). - Utnytte handlingsrommet i statsstøtteregelverket fullt ut mht. andelen offentlig støtteandel ... tilgang på kompetanse, begrensninger i gjeldende regelverk og potensial for standardisering.

  Artikkel Aktuelt 26. feb. 2021
 16. Regjeringen truer retten til gratis utdanning

  -Kompetanseheving skal ikke være avhengig av egen økonomi eller være prisgitt ... kritisk til signalene i denne meldingen om å gjøre regelverket for egenbetaling mer fleksibelt og åpne for at...

  Artikkel Aktuelt 27. apr. 2021
 17. Sjømat Norge og Norsk industri om CRISPR i havbruksnæringen

  Om forfatterne Petter Arnesen Fagsjef, Norsk Industri Norsk industri er en norsk arbeidsgiverforening ... også svært viktig at lovverket harmoniseres med regelverk i Europa og hos andre handelspartnere. Det vil...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 21. feb. 2019
 18. Studieordning for ledige og permitterte forlenges

  Regjeringen forlenger ordningen som gjør det mulig for permitterte å ta studier, ... de arbeider med å utforme et nytt og permanent regelverk som kan tre i kraft når den midlertidige ordningen...

  Artikkel Aktuelt 21. sep. 2020
 19. CRISPR – et nytt verktøy for avl og foredling?

  ...andre. Et lignende skille settes også i EUs GMO-regelverk, som Norge er forpliktet til å følge gjennom EØS-avtalen ... signaler tyder på at det kan bli utfallet. Utdatert regelverk I Europa har imidlertid EU-domstolen bestemt at...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 21. feb. 2019
 20. - Utfordring med manglende digital kunnskap i akademia

  En ny NIFU-rapport slår fast at både vitenskapelig ansatte og studenter mangler kunnskap ... høyst uklart hvordan man nå skal praktisere regelverket om personvern, om opphavsrettigheter til digitale...

  Artikkel Aktuelt 27. jan. 2022
 21. Kuldenormen 2015

  Se video fra presentasjon om kuldenormen 2015: Da myndighetene ønsket tiltak for å ... Fagmøtet gikk gjennom Kuldenormen 2015, bakgrunn, regelverk og så videre – og diskuterte også en ny kuldenorm...

  Artikkel Tema: Energi 2. feb. 2017 Streaming
 22. Hva er status for AFP?

  ...til å følge med på om det kommer endringer i regelverket. Det kan ikke utelukkes at noen kommer i en posisjon ... fleksibel uttaksalder og levealdersjustering. Regelverket for ny AFP i offentlig sektor er imidlertid ennå...

  Artikkel Råd og tips 9. des. 2021
 23. Koronasertifikat gjelder ikke arbeidsforhold

  Tekna har jobbet for at en eventuell innføring av koronasertifikat ikke kommer til ... slikt sertifikat. Det må også tydeliggjøres i regelverket at arbeidsgiver ikke kan stille krav om at ansatte...

  Artikkel Politisk 26. mai 2021
 24. Dette må du huske på når du leier bolig

  Spør juristen En månedlig spalte hvor våre advokater, jurister, forhandlere, ... slike tilfeller må utleier sørge for at brannvernregelverket overholdes. Leietaker bør ikke ta til takke...

  Artikkel Aktuelt 12. mai 2023
 25. Utbyggingsavtaler som virkemiddel for gjennomføring av planer

  ...det behov for justeringer eller endringer i regelverket? • Hva er sammenhengen mellom rekkefølgekrav ... Knut Fredrik Rasmussen fra KMD, tok for seg regelverket og den etterfølgende utvikling: Knut Fredrik...

  Artikkel Byggbloggen 16. nov. 2017 Streaming