Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
3 personer sitter og smiler til kamera

Tekna i høring om sikkerhet i oljesektoren

Publisert: 13. mai 2019

Et klarere regelverk og mandat til petroleumstilsynet, spesielt innen ikt-sikkerhet, var blant budskapene fra Tekna til kontrollkomiteen på Stortinget.

Tekna møtte mandag 13.mai til kontrollhøring om Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

 

Fra Tekna møtte president Lise Lyngsnes Randeberg, generalsekretær Line Henriette Holten og Hovedtillitsvalgt for Tekna i Equinor Lars Olav Grøvik.De var utfordret på to områder: For det første rundt i hvilken grad sikkerhetsarbeidet i sektoren i fremtiden kan baseres på trepartssamarbeidet, og for det andre hva Petroleumstilsynet må gjøre i sin tilsynspraksis for å oppnå større effekt og betydning når det gjelder selskapenes praksis og oppfølging av helse, miljø og sikkerhet.

   

- Trepartssamarbeidet er selve ryggraden i sikkerhetsarbeidet, og helt vesentlig for et kraftfullt tilsyn. Samtidig trenger vi bedre reguleringer og krav, hevdet Lise Lyngsnes Randeberg.

 

Hun trakk spesielt fram ikt-sikkerhet som et område der tilsynsarbeidet har vært sviktende.

 

- Vi har løftet fram ikt-sikkerhet over en lang periode. Petroleumstilsynet (Ptil) må ha et regelverk og et mandat knyttet til ikt-sikkerhet som er tilpasset situasjonen i dag, der aktiviteten på sokkelen i stadig større grad er landbasert og digitalisert.  Et slikt tilsynsansvar har de tidligere vegret seg for å ta, sa hun.

 

Viste til Mongstad

Randeberg viste til ikt-skandalen på Mongstad, som ble en vekker for mange internt i selskapene, som ikke kjente til saken. 

- Mongstad vitnet om manglende åpenhet, og et Ptil som ikke ville ta sitt ansvar. Petroleumstilsynet skal ta ansvar for sikkerhetstilsyn, også innen ikt. Men det er også viktig at det samarbeides på tvers med de andre tilsynene, spesielt etter  at den nye sikkerhetsloven kom på plass, der ikt-objekter også skal inkluderes. Vi trenger felles kriterier for hvor sikkerhetsnivået skal ligge, og for hvordan og hvilke objekter som skal plukkes ut, hevdet hun. 

Randeberg understreket også behovet for økt  kompetanse på ikt-sikkerhet.

 

- Våre medlemmer sitter på mye kompetanse. Denne må også brukes i medvirkningsarbeid. Derfor driver vi som fagforening grundig opplæring av våre tillitsvalgte i regelverk. Dessverre er det slik i dag at inkompetansen er størst på arbeidsgiversiden, og vi opplever at våre tillitsvalgte må lære opp den andre siden i hvordan regelverket fungerer, sa Randeberg.

Tre tiltak

Lars Olav Grøvik i Tekna Equinor etterlyste tre tiltak for å få et kraftfullt petroleumstilsyn, basert på trepartssamarbeidet.

 

  1. Vi trenger flere uanmeldte tilsyn. Dette har vi etterlyst lenge.
  2. Tilsynet må også snakke med fagkompetansen. Disse sitter på viktig sikkerhetskompetanse.
  3. I tillegg må vi kontinuerlig sikre at avvik lukkes. Her har vi mye å gå på, påpekte han.

 

Les Teknas høringssvar

Les også