Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Regjeringens Grunderplan

Tema: Ledelse og utvikling

Gründerplan til 400 mill. kroner

Tekst av John M. Raaheim Publisert: 7. nov. 2015

Regjeringen vil bruke 400 millioner kroner på å skape nye bedrifter. Dette er del av gründerplanen som ble lagt frem i oktober. Regelverket for oppstartbedrifter skal forenkles. Kontakten med det offentlige skal bli enklere. Det etableres en etablerertilskuddsordning og det skal skapes møteplasser.

Del av nødvendig omstilling. Norsk næringsliv må ifølge regjeringen omstilles etter som oljevirksomheten trappes ned og befolkningen vokser, også som en følge av innvandring fra krigsherjede land. Samtidig konstaterer man at mange gründervirksomheter går over ende etter kort tid. Bare hvert fjerde enkeltpersonforetak etablert i 2007 var fortsatt i drift i 2012.

Forenkling og styrking. Regelverket for oppstartbedrifter skal forenkles. De omdiskuterte endringene i arbeidsmiljøloven er del av forenklingen. Det skal bli lettere for gründere å ansette folk og tilpasse aktiviteten etter behov. Ordningen med såkalt pre-såkornfond skal styrkes for utvidet statlig delfinansiering. Etablerertilskuddsordningen skal også utvides. Medeierskapsordninger skal stimuleres.

Skattesystem som fremmer entreprenørskap. Gründere er ifølge regjeringen mer avhengig av norske investorer enn større og etablerte virksomheter. Reduksjoner i formueskatten vil derfor spesielt kunne komme gründere til gode ved styrke tilgang på risikovillig kapital fra investorer bosatt her i landet.

Regjeringens gründerplan finner du her. Er du interessert i Teknas tilbud til selvstendig næringsdrivende finner du dette på nettsidene for Tekna Egen bedrift. Meld deg inn i Tekna Egen bedrift via SMS: Send kodeord EGENBEDRIFT til 2007

Les også