Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bygg avtale

Tema: Bygg

Utbyggingsavtaler

Tekst av Tor Børre Mosland Publisert: 22. mars 2017 Streaming

Det finnes ulike varianter av utbyggingsavtaler og kommunenes rolle i gjennomføringen av avtalene varierer. Se opptak fra miniseminar:

Utbyggingsavtaler

FBA i samarbeid med NAL holdt kurs om utbyggingsavtaler 22.mars.
Opptak fra de to første foredragsholderne ligger nedenfor:

Utbyggingsavtaler – hovedtrekk i regelverket

Knut Fr. Rasmussen fra Kommunal- og regionaldepartementet
Presentasjon: Utbyggingsavtaler – Tekna 22.03.17 (PDF)

Utbyggingsavtaler – planbestemmelser – rekkefølgekrav

Advokat Tone Gjertsen fra Advokatfirma DLA Piper Norway DA
Presentasjon:
Presentasjon – Planbestemmelser – rekkefølgebestemmelser

Øvrige presentasjoner i kurset

– Byutvikling gjennomføring og grunneiersamarbeid FBA220317 (PDF)
– Utbyggingsavtaler og mva
– Praktisk bruk av utbyggingsavtaler FBA220317 (PDF)

Det finnes ulike varianter av utbyggingsavtaler og kommunenes rolle i gjennomføringen av avtalene varierer. Fra 1.juli 2006 ble det innført bestemmelser om utbyggingsavtaler i Plan- og bygningsloven. Det foreligger blant annet en veileder for bruk av utbyggingsavtaler (PDF)

Bestemmelsene gir adgang til å benytte utbyggingsavtaler for gjennomføring av planvedtak for visse boligpolitiske forhold og for teknisk infrastruktur og grønt.
Enkelte kommuner har tolket mulighetene vidt, derfor har sivilombudsmannen valgt å foreta nødvendige begrensninger. Norske kommuner må følge offentlige anskaffelsesregler for tiltak de blir byggherre for. Hvem som gjennomfører tiltaket i henhold til utbyggingsavtalen, har betydning for beregning av merverdiavgift.

• Hva er de ulike aktørenes syn?
• Hva sier kommuner og hva mener private utbyggere?
• Er det behov for justeringer eller endringer i regelverket?
• Hva er sammenhengen mellom rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler?

Relaterte lenker:
Utbyggingsavtaler – Trondheim kommune;

Se opptak fra andre arrangementer innen bygg og anlegg – eller se hvilke andre nettverk og arrangementer Tekna tilbyr for denne bransjen.

Les også