Bygg avtale

Byggbloggen

Utbyggingsavtaler

Tekst av Tor Børre Mosland 22. mars 2017 Streaming

Det finnes ulike varianter av utbyggingsavtaler og kommunenes rolle i gjennomføringen av avtalene varierer. Se opptak fra miniseminar:

Utbyggingsavtaler

FBA i samarbeid med NAL holdt kurs om utbyggingsavtaler 22.mars.
Opptak fra de to første foredragsholderne ligger nedenfor:

Utbyggingsavtaler – hovedtrekk i regelverket

Knut Fr. Rasmussen fra Kommunal- og regionaldepartementet
Presentasjon: Utbyggingsavtaler – Tekna 22.03.17 (PDF)

Utbyggingsavtaler – planbestemmelser – rekkefølgekrav

Advokat Tone Gjertsen fra Advokatfirma DLA Piper Norway DA
Presentasjon:
Presentasjon – Planbestemmelser – rekkefølgebestemmelser

Øvrige presentasjoner i kurset

– Byutvikling gjennomføring og grunneiersamarbeid FBA220317 (PDF)
– Utbyggingsavtaler og mva
– Praktisk bruk av utbyggingsavtaler FBA220317 (PDF)

Det finnes ulike varianter av utbyggingsavtaler og kommunenes rolle i gjennomføringen av avtalene varierer. Fra 1.juli 2006 ble det innført bestemmelser om utbyggingsavtaler i Plan- og bygningsloven. Det foreligger blant annet en veileder for bruk av utbyggingsavtaler (PDF)

Bestemmelsene gir adgang til å benytte utbyggingsavtaler for gjennomføring av planvedtak for visse boligpolitiske forhold og for teknisk infrastruktur og grønt.
Enkelte kommuner har tolket mulighetene vidt, derfor har sivilombudsmannen valgt å foreta nødvendige begrensninger. Norske kommuner må følge offentlige anskaffelsesregler for tiltak de blir byggherre for. Hvem som gjennomfører tiltaket i henhold til utbyggingsavtalen, har betydning for beregning av merverdiavgift.

• Hva er de ulike aktørenes syn?
• Hva sier kommuner og hva mener private utbyggere?
• Er det behov for justeringer eller endringer i regelverket?
• Hva er sammenhengen mellom rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler?

Relaterte lenker:
Utbyggingsavtaler – Trondheim kommune;
Utbyggingsavtaler Skaun Kommune;

Se opptak fra andre arrangementer innen bygg og anlegg – eller se hvilke andre nettverk og arrangementer Tekna tilbyr for denne bransjen.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer