Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Arealplan

Tema: Bygg

Utbyggingsavtaler som virkemiddel for gjennomføring av planer

Tekst av Tor Børre Mosland Publisert: 16. nov. 2017 Streaming

Utbyggingsavtaler, avtaler mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som virkemiddel. Se opptak fra miniseminar. .

Det finnes ulike varianter av utbyggingsavtaler, og kommunenes rolle i gjennomføringen av disse varierer.
Fra 1.juli 2006 ble det innført bestemmelser om utbyggingsavtaler, i Plan- og bygningsloven;
Ǥ 17-1.Definisjon
Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.»
Bestemmelsene gir adgang til å benytte utbyggingsavtaler for gjennomføring av planvedtak for visse boligpolitiske forhold og for teknisk infrastruktur og grøntarealer.
Utbyggingsavtaler er det viktigste virkemidlet for gjennomføring av planer. De finnes i mange former og størrelser, men det er laget noen viktige prinsipper som gjelder for alle:
– Avtalene må gjelde gjennomføring av konkrete, kommunale arealplaner,
– Det skal ligge et prinsippvedtak til grunn som skal gi forutsigbarhet, og avtalevilkårene må være forholdsmessige.
– Avtaler er naturligvis frivillige og gjenstand for forhandlinger.
– Avtalene skal baseres på allerede vedtatt plan, men i praksis lages avtalene ofte parallelt med planprosessen

Det dukker allikevel opp spørsmål, som for eksempel:

• Hvor langt kan kommunene gå i denne retningen uten å bryte prinsippet om avtalefrihet?
• Hvor langt kan kommunen binde opp sin reguleringsmyndighet gjennom avtaleforhandlinger?
• Hva er de ulike aktørenes syn?
• Hva sier kommuner og hva mener private utbyggere?
• Er det behov for justeringer eller endringer i regelverket?
• Hva er sammenhengen mellom rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler?

Disse, og andre spørsmål som gjelder plan og gjennomføringen av dem, fikk vi svar på i frokostmøte 16.11. Se opptakene fra presentasjonene og diskusjonen:

Egil Stabell Rasmussen fra BNL, introduserte temaet utbyggingsavtaler og var møteleder:

Knut Fredrik Rasmussen fra KMD, tok for seg regelverket og den etterfølgende utvikling:
Knut Fredrik Rasmussen Tekna 16.11.17 – Utdeling (PDF)

Margrethe Pran fra Oslo kommune, snakket om Oslo kommunes praksis i utbyggingsavtaler:
Margrethe Pran – Foredrag Tekna 16. november 2017 (PDF)

Carl Henrik Borchsenius fra Norsk Eiendom, snakket om felles løft-modeller for å sikre utbygging av nødvendige infrastrukturtiltak i by- og stedsutvikling:
16.11.17 Carl Henrik Borchsenius_Felles loft (PDF)

Relaterte lenker:
Utbyggingsavtaler – Trondheim kommune
Veileder for bruk av utbyggingsavtaler (PDF)
Estate nyheter: Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler
Plan og bygningsloven om utbyggingsavtaler
Opptak fra tidligere arrangement om utbyggingsavtaler

—————————————————————————————————————————————

Er du Tekna-medlem, kan du gratis og uforpliktende bli med i fagnettverket Tekna Bygg og anlegg og få informasjon om arrangementene vi arrangerer.

Se hvilke andre nettverk og arrangementer Tekna tilbyr innen bygg og anlegg – eller sjekk vårt rikholdige videoarkiv fra byggarrangementer.

Les også