Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En gruppe mennesker som deltar i debatt

Et stort panel deltok i debatten om resirkulering av plast. Fra venstre Sigmund Aandstad, Pipelife Norge, Ola Elvestuen, Venstre, Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet, Linda Monsen Merkesdal, Arbeiderpartiet, Sigurd S. Vildåsen, Sintef, Truls Berg, Open Innovation Lab, Håkon S. Jentoft, Standard Norge, Anders Magnus Løken, Deloitte/Tekna og Josefine Smith Brekke, Looping.

– Nå må politikerne sette fart i regler for resirkulering av plast

– Vi har fortsatt ikke gode systemer og regelverk for resirkulering av plast Norge. Nå haster det mer enn noensinne å få til overordnede nasjonale regler.

Hvorfor går det så sakte med å få i gang resirkulering av plast i sirkulærøkonomien? Det var et av spørsmålene som ble diskutert under arrangementet til Standard Norge og Tekna under Arendalsuka.

Plastprodukter omgir oss på alle kanter i de mest forskjellige former. Noe ligger for eksempel i bakken som veldig bestandige pvc-rør som skal frakte vann og avløp i minst hundre år, mens andre typer plast, som emballasje rundt varer lett havner i naturen og blir et stort forsøplingsproblem.

Se opptak fra hele paneldebatten om plast og sirkulærøkonomi på Arendalsuka.

Må ha like regler i kommuner

Nå settes det fart på standardiseringsarbeidet for resirkulering av plast internasjonalt, og her må Norge kjenne sin besøkelsestid, skal vi tro politikere og bransjefolk som deltok i debatten om dette i Arendal.

Deloitte Norge har utarbeidet en rapport om det norske plasthåndteringssystemet på oppdrag fra WWF Verdens naturfond.

– Det trengs tydeligere føringer fra nasjonale myndigheter, tydeligere retning og det trengs mer standardisering. I dag er det opptil den enkelte kommune om og hvordan plasten sorteres og sendes til gjenvinning. Vi mener det må være tallfestede mål for materialbruk, avfall, materialgjenvinning, for sentrale næringer på sentrale material- og avfallsstrømmer, også på tvers av verdikjeder. Det sa Anders Magnus Løken som leder klima- og bærekraftsatsingen i Deloitte.

Truls Berg, leder av Open Innovation Lab, et nettverk som jobber for å øke innovasjonskraften blant sine cirka 50 medlemsbedrifter, var klar i sin tale om at vi nå trenger hurtigarbeidende politikere.

– Innovasjonskraft og sirkulærøkonomi henger sammen som høns og egg, sa han. Han sammenlignet også med hvordan elitefotball utvikler seg og blir stadig bedre, fordi alle reglene ligger klare – som hvor mange spillere som er med, hvor mange mål, hvor stor bane, lengde på kamper etc.

– På samme måte er standarder en nødvendighet for innovasjon. Vi må bli enige om det grunnleggende og så kan vi flinkere på toppen.

Må jobbe aktivt med EU

– Det jobbes med regelverket i EU, der Norge er svært aktivt med i arbeidet, sa Ola Elvestuen som sitter i Energi- og miljøkomiteen i Stortinget for Venstre. Han mente at det er avgjørende at vi tar direktivene i bruk straks de er ferdige i EU.

– Vi når ikke målene når kravene er delegert ut i kommunene. Det må endres. Offentlig anskaffelser som står for 600 milliarder kroner i årlige omsetning, må det bli stilt strengere krav til. De som sitter med det må få større kunnskaper og bedre ryggdekningen for å ta gode valg, sa han. Men alt er ikke negativt ifølge Elvestuen som viste til den norske panteordning, som andre i Europa ser til oss for å forbedre.

Slutt med somlingen!

Ifølge Linda Monsen Merkesdal, som sitter i Energi- og miljøkomiteen i Stortinget for Arbeiderpartiet, er det nå bransjen som pusher på politikerne Dette har snudd i løpet av et par år. Hun mente at vi kan gå fortere nå fordi bransjen er klar.

– Det må bli slutt på somlingen. Vi har alt vi trenger, og vi skal starte med handlingen, sa hun.

Anders Magnus Løken mener det er viktig at vi lener oss på det som kommer fra EU.

Trengs massivt kunnskapsløft

– Vi må bli enige om en prosess hvor alle parter er med og at vi har tydelige mål. Han pekte også på behovet for kompetanse.

– Jeg tror ikke vi er klar over hvilket massivt kunnskapsløft som må til for å få til den sirkulære omstillingen. Vi trenger å oppfriske kunnskapen helt fra grunnskolen og til høyere utdanning. Grunnleggende tankegang må endres, for det vil endre forbruksvaner og holdninger – ikke minst hos innkjøperne i det offentlige. Her kan standardisering bidra veldig mye.

Han pekte også på at dagens produktstandarder skaper masse barrierer for gjenbruk av materialer fordi de er definert som avfall. Det gir brukne verdikjeder.

Se opptak fra hele paneldebatten om plast og sirkulærøkonomi på Arendalsuka.