Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
mann jobber hjemme i sofaen
Tekna støtter økt bruk av hjemmekontor, og trekker fram fem punkter for en vellykket hjemmekontorordning

Aktuelt

Må sikre rettigheter på hjemmekontoret

Publisert: 14. sep. 2021

Hjemmekontor er kommet for å bli, meldte NHO nylig. Nå oppfordrer Tekna-presidenten arbeidstakere til å sikre seg sine rettigheter også på hjemmekontoret.

– Tekna støtter økt bruk av hjemmekontor også etter pandemien, men det er viktig at vi nå holder tunga rett i munnen og at arbeidstakere får på plass skriftlige avtaler som sikrer rettigheter knyttet til blant annet arbeidstid, økonomi og sykdom ved arbeid hjemme, sier Lars Olav Grøvik, president i Tekna.

– Tekna har trukket fram fem punkter for hjemmekontor som må på plass for at vi skal være sikret et fremtidsrettet, trygt og fleksibelt arbeidsliv der også mulighet for arbeid fra hjemmet er til stede.

Tekna-presidenten understreker at hjemmekontor post korona ikke må bli styrt av innsparingsmuligheter for arbeidsgiver, men at grunnleggende rettigheter hos arbeidstakere og frivillighet og fleksibilitet, må være utgangspunktet for nye avtaler og retningslinjer.

– Det er viktig at vi nå får på plass et regelverk som stadfester at hjemmekontor er basert på frivillighet, og som sikrer arbeidstakernes rettigheter knyttet til blant annet skriftlig avtale, sier Grøvik.

I en undersøkelse blant Teknas medlemmer svarte hele 3 av 4 teknologer at de ønsket et mer fleksibelt system knyttet til hjemmekontor, også etter pandemien. 3 av 4 påpeker også at hjemmekontorordningene bør være basert på frivillighet.

– Frivillighetsaspektet er sentralt. Medarbeidere som ønsker å jobbe på arbeidsplassen skal ha en kontorplass å gå til, sier Grøvik.

– Kan bli en dyrekjøpt erfaring

Tekna-presidenten mener erfaringene med hjemmekontor under pandemien i stor grad kan skrives med positivt fortegn. Samtidig påpeker at det er viktig å ha tunga rett i munnen når reglene og forskriftene for hjemmekontor nå skal tegnes opp.

Bli medlem

Hos oss får du tryggheten med en sterk fagforening i ryggen og mange medlemmer sparer over 10 000 kr i året på våre avtaler. 

– Vi har holdt produktiviteten oppe på et høyt nivå, vi har tatt ressursbesparende og klimavennlig teknologi i bruk, og mange har fått mer fleksibilitet til å få en travel hverdag til å gå rundt. Nå skal erfaringene materialiseres i nye retningslinjer for hvordan vi skal jobbe i tiden fremover. Det er nettopp nå vi trenger et regelverk som sikrer at hardt opparbeidede rettigheter i arbeidslivet ikke kastes på båten, sier Grøvik.

Det er nettopp nå vi trenger et regelverk som sikrer at hardt opparbeidede rettigheter i arbeidslivet ikke kastes på båten

– Medbestemmelse og innflytelse over egen arbeidshverdag er viktig. Et hjemmekontorregelverk må utarbeides i tett samspill mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og politikere – hvis ikke kan hjemmekontor vise seg å bli en mer dyrekjøpt erfaring enn vi liker, sier han.

Teknas fem punkter for en vellykket hjemmekontorordning:

1. Skriftlige avtaler må på plass


Ved hver enkelt arbeidsplass der hjemmekontor er aktuelt, bør det inngås skriftlige avtaler mellom arbeidsgivere, tillitsvalgte og arbeidstakere, som klart definerer innhold og rammer knyttet til hjemmekontor som utstyrsfasiliteter, forsikring, arbeidstid, tilsyn og lønn.

2. Hjemmekontor likeverdig kontorjobbing


Jobbing hjemmefra er ikke et spørsmål om å ta og gi. Hjemmekontor skal ikke brukes som argument fra arbeidsgiver for å kreve at arbeidstakere skal gi avkall på rettigheter, fritid eller lønn som motytelse. Hjemmekontor er fullverdig arbeid på lik linje med arbeid fra kontoret, og skal vurderes og måles ut fra samme parametere, som resultat, samarbeidsevner og innsats.

3. Arbeidstiden bør være den samme


Flere vil arbeide hjemmefra i fremtiden, og arbeid fra eget hjem betyr for mange at det kan være vanskelig å skille mellom arbeidstid og fritid. Tekna mener Arbeidsmiljøloven er dekkende, og skal ligge til grunn også ved hjemmearbeid. Reglene for arbeidstid bør være de samme uavhengig av arbeidssted.

4. Tillitsvalgte på arbeidsplassen skal involveres


Med større bruk av hjemmekontorordninger mener Tekna det er sentralt at de tillitsvalgte på jobben får et tydelig mandat og en reell påvirkningsmulighet i utformingen av ulike hjemmekontorordninger.

5. Man skal ha en kontorplass å gå til


Hjemmekontor må være basert på frivillighet. Arbeid hjemmefra skal ikke først og fremst være en innsparingspost for bedriftene, og medarbeidere som ønsker å jobbe på arbeidsplassen skal ha en plass de kan gå til. For mange kan arbeid være ensomt, og psykisk helse knyttet til arbeid må tas på alvor.

 

Kampanje

Har du riktig lønn? 

Sjekk om du har riktig lønn med vår årlige lønnsstatistikk, og få hjelp og gode råd til dine egne lønnsforhandlinger. 

Les også