Mange ønsker hjemmekontor - ordninger må på plass før folk blir syke 

3 av 4 teknologer ønsker å fortsette med hjemmekontor også etter koronapandemien. Men nå melder både fysisk og psykisk slitasje seg hos mange etter fl...