Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Portrett av Lise Lyngsnes Randeberg

Aktuelt

Tekna-presidenten drøftet maritim sektor med statssekretær

Publisert: 26. feb. 2021

Behovet for en tiltakspakke til maritim sektor var tema da Fagforeningene Tekna, Fellesforbundet, NITO, Negotia, Lederne og FLT møtte statssekretær Lars Andreas Lunde 23.februar.

Over tid har Norge bygget opp verdensledende kompetansemiljøer innen de maritime områdene. Nå slår fagforeningene alarm.

- Vi presenterte vår bekymring for sektoren til ministeren, som takket for innspillene fra organisasjonene, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Organisasjonene er blant annet bekymret for hvordan koronapandemien har rammet verftene spesielt hardt, at ferjeanbudene i økende grad går til verft utenfor Europa, kompetansemiljøer forvitrer og at overgangen til nullutslippssamfunnet går tregere.

Til departementet har organisasjonene foreslått en rekke tiltak for å bedre situasjonen i sektoren.  

- Utrede handlingsrommet i gjeldene handelsavtaler for å gjøre industrien rustet til å vinne kontrakter.

- Bruke offentlige anbud aktivt for å sikre at prosjekter tilfaller den norske maritime klyngen, blant sikre at offentlige innkjøperne har tilstrekkelig med bestiller- og innkjøpskompetanse.

-  Tilføre kapital i ordninger hvor det er kø av prosjekter som søker medfinansiering, som f.eks. Miljøteknologiordningen, Grønn plattform og Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN).

-  Utnytte handlingsrommet i statsstøtteregelverket fullt ut mht. andelen offentlig støtteandel. Åpning for inntil 70 pst. støtte til SMB-segmentet og 50 pst. til store bedrifter må videreføres innenfor de relevante ordningene. Det vil øke muligheten for at flere selskaper kan prioritere utviklingsprosjekter knyttet til digitalisering og miljø i en tid med begrenset kapital

- Gjøre bransjeprogrammene relevante for både fagarbeidere og funksjonærer med høy og lav formalkompetanse. Våre fremste kompetansemiljøer ved universiteter og høyskoler må mobiliseres til å gi korte, treffsikre og fleksible tilbud til de ulike gruppene innen bransjen. Det tar tid på å utvikle tilbud som treffer bransjenes behov. Det vil også ta tid å få opp tilstrekkelig antall gode faglige studier og en god struktur for etter- og videreutdanning. 

- Snarest gjennomføre en studie som kartlegger hvordan det kan legges til rette for økt digitalisering i maritim næring blant annet når det gjelder infrastruktur, datadeling, tilgang på kompetanse, begrensninger i gjeldende regelverk og potensial for standardisering.

Les også