Lise Lyngsnes Randeberg
Randeberg er bekymret for at regjeringen utfordrer det grunnleggende gratisprinsippet i høyere utdanning

Aktuelt

Regjeringen truer retten til gratis utdanning

27. apr. 2021

-Kompetanseheving skal ikke være avhengig av egen økonomi eller være prisgitt arbeidsgivers betalingsvillighet, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Hun mener regjeringen utfordrer det grunnleggende gratisprinsippet i høyere utdanning med sitt forslag til egenbetaling ved etter- og videreutdanning.

Randeberg reagerer kraftig på regjeringens forslag til finansiering av etter- og videreutdanning, der det legges opp til at personer med mer enn to års arbeidserfaring skal finansiere utdanningen gjennom egenandel.

- Tekna advarer mot at man gjør endringer i egenbetalingsforskriften som bidrar til et klassedelt etter- og videreutdanningssystem basert på økonomi, sier Randeberg.

Viktig samfunnsoppdrag

Randeberg er kritisk til at regjeringen med sitt forslag nå signaliserer at universiteter og høgskoler i større grad skal tilby utdanninger mot betaling.

- Tekna er kritisk til signalene i denne meldingen om å gjøre regelverket for egenbetaling mer fleksibelt og åpne for at statlige universiteter og høyskoler i større grad enn i dag kan tilby utdanninger mot egenbetaling, sier Randeberg.

Hun påpeker at etter- og videreutdanning også er en del av samfunnsoppdraget til universitets- og høgskolesektoren.

- Etter- og videreutdanning er et av samfunnsoppdragene i sektoren som blir stadig viktigere i en tid der kontinuerlig kompetanseheving er nødvendig for å holde seg oppdatert i arbeidslivet. Det bør derfor følge med basisfinansiering med faste tilskudd, og ikke bare prosjektfinansiering til dette, sier Randeberg.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer