Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Undervannsbilde av fiskeoppdrett
FORNUFTIG: – Med bredere kompetanse finner vi de optimale løsningene, sier biolog Frida Thyri Segafredo. Hun mener det trengs flere biologer i bransjen.

Kursinnsikt

Derfor må biologer og teknologer samarbeide

Publisert: 29. aug. 2022

Biolog Frida Thyri Segafredo i Cflow mener flere biologer må inn i oppdrettsnæringen.

– Når du jobber for en teknologibedrift, sier det seg selv at det jobber ingeniører her. Ikke alle vet at det også er biologer hos oss, forklarer Frida Thyri Segafredo.

Hun er selv biolog og jobber i Cflow, en utstyrsleverandør som leverer komplette systemer for å håndtere fisk i oppdrettsnæringen, både til brønnbåt, avlusning og landbasert oppdrett.

– Tematikken er komplekst, og det oppstår hele tiden nye problemstillinger, sier hun.

– Noen spørsmål har vi tydelige svar på fra forskningen, for eksempel vet vi hvilken vannhastighet vi må bruke for at fisken ikke skal klare å svømme imot. Men mange spørsmål har ikke to streker under svaret. Hvor langt tåler for eksempel laks å falle i fri luft? På slike spørsmål må vi ta diskusjonen i hvert enkelt tilfelle og vurdere alle risikoene opp mot hverandre.

Som biolog er hun først og fremst opptatt av fiskevelferd, fiskehelse og biosikkerhet, til forskjell fra systemingeniørene og ingeniørene som har mest fokus på tekniske løsninger og optimalisering av driften.

Frida Thyri Segafredo
DREVEN: Frida Thyri Segafredo har jobbet i Cflow i fem år, en utstyrsleverandør som leverer komplette systemer for å håndtere fisk i oppdrettsnæringen.

– Vi har helt ulike perspektiver når det gjelder å identifisere hva som er risiko. Alle innspillene er relevante, og ingen er alene om å finne én løsning. Vi jobber sammen for å finne de beste løsningene for å holde fisken i live, understreker hun.

Er du opptatt av bærekraft og vekst? Bli med på Havbrukskonferansen 2022! Les mer om konferansen og se programmet her!

Høyaktuelt tema

Fiskehelse og dyrevelferd står høyt på dagsorden i Europa. I en verden der bærekraft blir mer og mer avgjørende for å lykkes eller ikke, må også oppdrettsnæringen bli mer bærekraftig.

Fortsatt er det stor dødelighet blant oppdrettslaks. Ifølge Veterinærinstituttets fiskehelserapport for 2021 var det flere laks enn noen gang som døde for tidlig i norsk oppdrett. Rapporten viser at 54 millioner laks døde i sjøfasen, mens 33 millioner laks døde i settefiskfasen.

Tekna jobber for å få på plass en mer bærekraftig oppdrettsnæring, og et regelverk som prioriterer oppdrettsfiskens helse og velferd. Da må biologer i større grad involveres i arbeidet.

– Vi er kommet til et punkt hvor vi må gå ett skritt videre for å sikre at vi får en sunn og enda mer konkurransedyktig sjømatnæring på sikt, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Luker ut problemer helt i starten

Da Thyri Segafredo begynte i jobben for fem år siden, var hun den andre biologen som ble ansatt i Cflow.

Nå er de fire ansatte i hennes avdeling, og seks biologer totalt i selskapet.

– Vi har etter hvert funnet ut hvor vi kan bidra mest og ha størst mulig påvirkningskraft. Allerede i tegnefasen til et prosjekt er vi med for å lete etter utfordringer, som skarpe kanter, krappe svinger og hvor lett et produkt er å rengjøre. Ved å risikovurdere i startfasen, kan vi luke ut problemer så tidlig som mulig, forklarer hun.

Biologene holder seg også oppdaterte på relevant forskning og nytt lovverk, og reiser rundt på kurs og konferanser. All ny kunnskap inngår i Cflow Academy – en slags kunnskapspott som blir spredt ut til resten av organisasjonen.

Ulike innfallsvinkler

For å vise hvordan ingeniører og biologer samarbeider i Cflow, og konkretisere prosessen mest mulig, skal Thyri Segafredo presentere en fiktiv case på Havbrukskonferansen, som de har løst internt i bedriften.

– Vi kommer til å vise frem prosessen og hvordan vi løste oppgaven. En gruppe skal bestå av biologer, en annen gruppe av ingeniører, og begge gruppene skal løse sammen oppgave. Til slutt vil vi samle gruppene, og komme frem til en endelig løsning som kombinerer de ulike forslagene.

Målet er komme med et konkret eksempel på hvordan møtet mellom biologi og teknologi kan se ut, og vise frem at ved hjelp av ulike innfallsvinkler kommer en frem til de beste løsningene. Ifølge Thyri Segafredo blir det alltid en bedre løsning enn det hver enkelt gruppe klarer på egen hånd.

– Vi mener at bransjen vil bli bedre hvis flere ser verdien av å ha bredere kompetanse med ulike innfallsvinkler. Det er med bredest mulig perspektiv vi kan finne de optimale løsningene.

Vil du høre hvordan casen gikk? Da bør du bli med på Havbrukskonferansen 2022. Les mer og meld deg på her!

Les også