Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Grønt bygg
KOMPETANSE OVER PRIS: Prosjekter med bærekraft i sentrum vil være avhengige av høy kompetanse hos arbeidere og samarbeidspartnere. Pris kan derfor ikke være den viktigste faktoren i anskaffelsesprosessen.

Kursinnsikt

Fire måter bærekraft vil forme morgendagens prosjekter

Publisert: 24. mars 2022

Prosjekter har en unik evne til å bringe ulike fagmiljøer sammen. Det kommer til å bli stadig viktigere i det grønne skiftet, mener BI-forsker Anne Live Vaagaasar.

Konferansen Prosjekt 2022 nærmer seg med stormskritt, og både næringsliv, akademia og offentlige virksomheter skal samles på én arena. 

Årets tema er bærekraft i prosjekter, noe som føles passende med en dyster IPCC-rapport om klodens tilstand og Riksrevisjonens skarpe kritikk av Norges klimainnsats friskt i minnet.

Anne Live Vaagaasar, førsteamanuensis i prosjektledelse på BI og assisterende senterleder i Prosjekt Norge, er ansvarlig for programmet til årets konferanse.

– Det grønne skiftet krever store satsinger, og prosjekter er en motor for å koble ulike fagmiljøer sammen for å få fart og kraft til å utvikle ny teknologi og andre løsninger som trengs for å nå klimamålene, eller å skalere opp kjent teknologi som kan hjelpe oss å bli mer bærekraftig, sier Vaagaasar.

– I Norge har vi vist at vi kan håndtere store prosjekter rimelig effektivt – for eksempel har vi hatt veldig store prosjekter innen oljenæringen. Denne evnen må vi nå bruke for alt det er verdt i en bærekraftig utvikling, sier Vaagaasar.

Her er fire måter bærekraft kommer til å påvirke utformingen av prosjekter fremover:

1. Bestemmer prosjektene som blir startet

Enten du driver med prosjektarbeid innen bygg, anlegg eller finans vil du fremover se at bærekraft vil være essensiell del av hele prosessen.

Først og fremst vil bærekraft oftere bli en avgjørende faktor for hvilke prosjekter som satses på. Det vil bli vanligere å satse på investeringer i elektrifisering, satsing på fornybar energi og ikke minst karbonfangst.

– Slike initiativ er ofte store og krever at man kobler kompetanse, teknologi og data sammen. Prosjekter er måten vi kan lykkes med å få til slike koblinger. Men da kreves politisk vilje og en vilje til å skape nye forretningsmodeller, nye markeder og ikke minst nye verdikjeder, forklarer Vaagaasar.

– Det som er så bra med prosjekter, er at de både gir mulighet for å skape nye løsninger og innovasjoner ved å bringe tverrfaglig kompetanse sammen, og at de er en mekanisme for å genere handling. Vi kaller dem ofte en «Just do it»-form for organisasjon.

Jobber du prosjektbasert? Prosjekt 2022 tar tempen på de siste trendene innen prosjektfaget.

2. Kompetanse trumfer pris

Vaagaasar understreker at for at morgendagens prosjekter skal oppnå det grønne bærekraftsstempelet, så må ikke pris være det viktigste kriteriet for valg av samarbeidspartnere og underleverandører.

– Det handler om kompetanse, at man har kompetente aktører med seg inn i prosjektene og at man velger å legge vekt på andre ting enn hvem som er absolutt billigst, forklarer hun.

– Det er viktig å tenke over grunnlaget for hvem du kontraherer av underleverandører. Er det de som er lavest på pris, eller er det de som har høy kompetanse og som kan ta bærekraftige valg underveis?

3. Økt fokus på endringskapasitet og trygghet

Overgangen til et grønt og bærekraftig samfunn skjer ikke uten videre, og vi må forvente noen humper i veien. Vaagaasar forklarer at veien mot bærekraftige prosjekter blir en endringsreise som vil kreve sitt av organisasjoner og medarbeidere.

– En bærekraftig omstilling kan innebære at arbeidsplasser legges ned, det kan innebære en radikal endring av rolleforståelse og kompetansebehov. Da er det helt sentralt at vi evner å skape en trygghet for medarbeidere på alle nivåer og en kultur som understøtter endringskapasitet. Det må ledere jobbe aktivt med, sier hun.

Hun legger til:

– Vi trenger en ledelse som er støttende, tydelig i forventninger og hvor det er en trygghet knyttet til å si sin mening og bruke sin kompetanse. Å kunne skape en trygghet og endringskapasitet for prosjekter og bedrifter blir nok viktigere og viktigere, sier Vaagaasar.

4. Digitaliseringen i front

Digitalisering er en grunnleggende del av en bærekraftig utvikling.

– Vi ser at prosjektene i større grad digitaliseres, og digitalisering kan bidra stort. Vi må koble teknologi og data sterkere inn i dette for å kunne utvikle mer bærekraftige konsepter, og også for å ta mer bærekraftige valg underveis, sier Vaagaasar.

Håper å inspirere til bærekraftige valg

I over 20 år har Prosjekt Norge arrangert Prosjektkonferansen. I år har de for første gang med seg Tekna som en samarbeidspartner for konferansen.

– Det er et relativt nytt, men et godt samarbeid. Det er Prosjekt Norge som er i førersetet for innholdet i konferansen, men i år har vi valgt å gjennomføre konferansen sammen med Tekna. Vi tenker at det kan være en vinn-vinn-situasjon, sier Vaagaasar.

Hun håper at konferansen kan inspirere næringsliv, offentlige virksomheter og akademia til å gjøre mer bærekraftige valg i prosjektene fremover.

– Konferansen kan gi nyttige innspill til hvordan du kan håndtere bærekraft i praksis. Jeg håper den vil mobilisere en vilje til å være mer bærekraftige sammen, sier hun.

Ønsker du å lære mer om bærekraft i prosjekter, og hvordan du kan tenke nytt rundt hvordan du bruker folk i prosjektene dine? Prosjekt 2022 tar for seg bærekraft i prosjekter helt fra idé til gevinst. Les mer om konferansen her!

Les også