Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kolleger klapper og smiler
NOE MER: For mange ansatte er det særdeles viktig å føle at de bidrar til noe som betyr noe, og å vite at de bidrar til løsningen - ikke problemet.

Kursinnsikt

Ambisiøse bærekraftsmål driver utviklingen hos Microsoft

Publisert: 16. mai 2022

– Bærekraft har vært en døråpner, forteller Ole Henrik Ree, industry lead i Microsoft Norge.

I januar 2020 annonserte Microsoft en rekke ambisiøse og offensive bærekraftsmål for selskapet.

Innen 2030 skal Microsoft være et CO2-negativt selskap, og innen 2050 sikter de på å fjerne hele sitt historiske karbonfotavtrykk fra atmosfæren. 

De ambisiøse målene er nokså krevende å nå, men Ole Henrik Ree, industry lead i Microsoft Norge, forteller at satsingen har skapt en gunstig kulturell reise innad i Microsoft som hjelper dem godt på vei. 

– Vi har mange ansatte som har sterke meninger om temaet, og som ønsker å bidra. Vi kjenner et viktig press internt på å gjøre de rette tingene her, og det gjør at vi i det store bildet har et ganske unikt fokus på dette, forteller han.

– Vi har opplevd det som en enorm positiv kulturgevinst.

Jobber du prosjektbasert? På Prosjektkonferansen 2022 lærer du å ha bærekraft sentralt i prosjektene dine, fra planlegging til ferdigstilling.

Et dytt nedenfra

For å møte bærekraftsmålene har Microsoft gjort en rekke forandringer innad i egen organisasjon, som å opprette Climate Innovation Fund, og å ansette en Chief Environmental Officer som skal drive frem klimamålene i den internasjonale ledergruppen.

Men, den største forandringen har tilsynelatende skjedd på ansattnivå skal vi tro Ree.

– Vi opplever at kulturen for bærekraft i Microsoft har endret seg. Det er et push der fra ansatte om å gjøre de riktige tingene. Ansatte har meldt seg frivillig, de har organisert seg og de har opprettet bærekraftsteam i alle land, sier Ree.

Initiativet nedenfra har ført til flere forandringer på øverste hold i Microsoft. Blant annet fikk selskapet mange spørsmål internt om hvordan de skulle forholde seg til selskaper i olje- og gassnæringen.

– Et eksempel på hvordan dette pushet har fungert var da vi nylig kom med et tydelige mål om kun å engasjere oss med selskap som har en offentlig Net Zero-ambisjon.

Ole Henrik Ree er Industry Lead i Microsoft Norge. Han forteller at firmaets ambisiøse bærekraftsmål har skapt kulturendringer innad i selskapet.

Ree mener at det å gå i spissen med bærekraftsmålene er det som har skapt denne positive kulturendringen innad i selskapet.

– Det å føle at du er en del av noe meningsfylt, at du utgjør en forskjell, det har vi virkelig sett et enormt behov for. God kultur bringer mer forretning, og folk som trives på jobben yter mer. Så enkelt er det, sier han.

Bærekraft som en døråpner

De kulturelle forandringene er likevel ikke forbeholdt de ansatte. Microsoft ser nemlig at innflytelsen sprer seg til samarbeidspartnerne etter at bærekraftsmålene ble annonsert.

– Det som tok oss på senga, var hvor enormt mye interesse vi fikk fra andre. Mange selskaper har kommet til oss og fortalt om deres egne mål og ambisjoner, forteller Ree.

Henvendelsene kom fra et mangfold av samarbeidspartnere og kunder som ønsket å lære mer om hvordan de kunne sette egne bærekraftsmål og hvordan de kunne bruke teknologi til å nå dem.

– Vi var ikke i nærheten av å være i stand til å møte det behovet som åpenbart eksisterte i markedet. Bærekraft har blitt den neste store bølgen, som for en eller annen grunn, har blitt enormt akselerert under pandemien.

En av årsakene til at administrerende direktør Satya Nadella og resten av selskapets toppledelse gikk ut med de ambisiøse bærekraftsmålene, var for å gå i spissen.

– Hvis ikke vi går foran, hvem skal da? Noen må lede an, og vi velger å være offensive og satse uten at vi har alle svarene ennå. Derfor har vi en bevissthet rundt bærekraft i så og si alt vi gjør.

Etterlyser mer tverrfaglig samarbeid

For litt over to år siden gikk Microsoft for første gang ut med en offentlig anbudsprosess hvor selskapet ba om å få lov til å kjøpe negativt karbon, som vil si å betale aktører for å fjerne karbon fra atmosfæren for eksempel ved karbonfangst.

Selv om selskapet betalte for fjerningen av over 1 million tonn karbon, tydet svarene de fikk fra aktørene om at markedet for de bærekraftige løsningene ikke er klare ennå.

– Det vi gjorde i etterkant av anbudsprosessen var at vi publiserte alt vi kunne fra tilbudene vi fikk, for å se hvordan markedet egentlig er i dag. Hva viser tilbudene oss? Hvor er manglene i bransjen? Hva trengs? forteller Ree.

For å skape et slikt marked, mener Ree mener at det kreves samarbeid og engasjement. At aktørene går sammen for å finne riktige løsninger å nå sine bærekraftsmål er et eksempel.

– Veldig mye av det som trengs handler om å bli enig om et sett med standarder, noe som krever et tverrfaglig samarbeid. Tverrfaglig samarbeid på tvers av industrien er helt avgjørende for det vi prøver å få til her.

Jobber du med prosjekter? På Prosjektkonferansen 2022 lærer du å tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid for bærekraftige innovasjon og godt samspill mellom aktørene.

Les også