Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
HAV AV MULIGHETER: Data og databasert innsikt vil være en viktig driver for at oppdrettsnæringen skal kunne konkurrere med andre mattyper i årene som kommer.

Kursinnsikt

Dette må til for at norske fiskeoppdrettere skal vinne «Premier League»

Publisert: 26. okt. 2023

De største konkurrentene til fiskeoppdrettere er ikke andre oppdrettere – men kjøtt og kylling, mener Grieg Seafood. Datadeling er avgjørende for at fisk skal være med i kampen.

Da Trond Kathenes begynte i oppdrettsnæringen i 2010, var de nærmest ikke-digitale. Internett-tilkobling ute på flåtene var ikke-eksisterende og all datainnsamling ble gjort manuelt.

– Tall over vekst og dødsfall ble skrevet ned i en dagbok og lagt inn i datasystemene våre da skiftet var ferdig i slutten av uken, erindrer Kathenes, som i dag er informasjons- og digitaliseringssjef i Grieg Seafood. 

Et tiår senere er data – og databasert innsikt – en viktig driver i Griegs forretningsstrategi. Forbedret infrastruktur med sensorikk og nettverkstilgang både på land og til sjøs er en forutsetning. Men enda viktigere er lakseoppdretterens motivasjon til å utnytte mulighetene som kommer med digitalisering.

For Grieg Seafoods del handler det særlig om:

  • å få bedre kontroll på fiskebiologien
  • forbedre og optimalisere produksjonsprosesser
  • muliggjøre større vekst.

Men Kathenes har også et blikk for hva som skjer utenfor egen virksomhet.

– Å omfavne og utnytte data vil gi oss en mer bærekraftig industri, sier han.

Ønsker du å forstå nytten med data – og hvordan det kan omfavnes? Lær mer på Havbrukskonferansen 2023!

– Teknologi alene er ikke nok

For Kathenes er det et viktig poeng at ny teknologi og data ikke skal erstatte eller overstyre menneskene i virksomheten. Ny datadrevet og innsiktsbasert kunnskap trenger nemlig ikke være i konflikt med det de erfarne bringer til bordet.

– Vi jobber tett sammen med dem som har jobbet med dette i mange år og som sitter på verdifull erfaringsbasert kunnskap, sier han.

– Ny databasert innsikt kan bekrefte den erfaringsbaserte kunnskapen, og markører i datasettene våre gjør at vi kan ta grep mye tidligere i beslutningsprosessene våre.

Derfor er Kathenes opptatt av demokratisering av data. Det innebærer å tilgjengeliggjøre ferdigstrukturerte data som blir brukt i analyser for andre som kan dra nytte av dem. Dette gjør de for å øke bevisstheten for potensialet som ligger i gode datasett.

– Vi må trene sammen

Foreløpig gjøres datadelingen internt i Grieg, men Kathenes forteller at de er klare for å dele med andre når rammene for informasjonsdeling er på plass. Selv om det kan være hard konkurranse mellom fiskeoppdretterne, mener han at hele næringen tjener på å samarbeide mer enn det de gjør i dag.

– Jeg er tilhenger av å dele så mye data vi kan for å bli bedre som næring. Det er jo ikke nødvendigvis den enkelte lakseoppdretter som heftes av dårlig fiskehelse eller mye lus. Det er hele oppdrettsnæringen.

– Vi må i større grad erkjenne at vi ikke konkurrerer gjennom hele verdikjeden og samarbeide der vi kan. Oppdrettsnæringens største konkurrenter er kjøtt og kylling, sier Kathenes.

Bare se på idrettsutøvere i verdenseliten: Utenom konkurranser trener de sammen og utveksler erfaringer, og så konkurrerer de på arenaene der de skal konkurrere.

– For å bli best mulig må vi trene sammen og det handler om å dele så mye data som vi kan. Vi må ikke konkurrere om å delta på øverste nivå. Målet må være å konkurrere om å bli best i «Premier League», sier Kathenes.

Norsk havbruksnæring har over 20 år med erfaringsdata. Det gir muligheter, men også noen utfordringer. Lær mer på Havbrukskonferansen 2023.

Les også