Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–23 av 23 treff
 1. Arbeidsgivers styringsrett

  Arbeidsgivers styringsrett defineres ofte som den rett arbeidsgiver har til å ansette og til å si opp ... til å lede, fordele og kontrollere arbeidet. Styringsretten betegnes ofte som en restkompetanse. Det skyldes...

  Artikkel Råd og tips 2. mars 2021
 2. Grunnkurset for tillitsvalgte – del 1 privat sektor

  i hvordan samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver er regulert og hvordan dette fungerer i praksis ... på kurset: Din rolle som tillitsvalgt Arbeidsgivers styringsrett og reglene for arbeidstid Tillitsvalgtes

  Kurs E-læring
 3. Grunnkurset for tillitsvalgte – del 1 kommunal sektor

  i hvordan samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver er regulert og hvordan dette fungerer i praksis ... på kurset: Din rolle som tillitsvalgt Arbeidsgivers styringsrett og reglene for arbeidstid Tillitsvalgtes

  Kurs E-læring
 4. Fagdag: dine rettigheter som arbeidstaker

  48061 Fagdag: dine rettigheter som arbeidstaker Kurset retter seg mot deg som ikke har en ... tillitsvalgtrollen? Hva er verneombudsrolle? Arbeidsgivers styringsrett Hvilke rettigheter og muligheter har

  Kurs 30.–31. aug.
 5. Grunnkurset for tillitsvalgte – del 1 statlig sektor

  i hvordan samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver er regulert og hvordan dette fungerer i praksis ... på kurset: Din rolle som tillitsvalgt Arbeidsgivers styringsrett og reglene for arbeidstid Tillitsvalgtes

  Kurs E-læring
 6. Hva er foreldrepermisjon?

  ...du lønnsøkninger mens du har permisjon? Kan arbeidsgiver kreve at jeg er tilgjengelig under foreldrepermisjon ... pengeytelser mens du er i permisjon. Mange arbeidsgivere gir ytelser som er bedre enn lovens minstekrav...

  Artikkel Råd og tips 19. apr. 2024
 7. Permisjon

  ...foreldrepermisjon: Spørsmål og svar om foreldrepermisjon Kan arbeidsgiver spørre om jeg er gravid eller planlegger å få ... barn på et intervju? Når må jeg gi beskjed til arbeidsgiver om at jeg skal ha foreldrepermisjon? Har jeg...

  Tema
 8. Akademiske ledere er ikke som andre ledere

  ...lovforståelsen av akademisk ytringsfrihet og styringsrett. Akademisk ytringsfrihet er en viktig bærebjelke ... trygge på at man har en arbeidsgiver som følger spillereglene for styringsretten og som er trygg på tålegrensen...

  Artikkel Aktuelt 15. des. 2023
 9. Kan man jobbe et annet sted når man er permittert?

  ...regler gjelder for å ta seg arbeid hos en annen arbeidsgiver under permittering? Arbeidsavtalen gjelder ikke ... at arbeidsavtalen suspenderes. Det vil si at arbeidsgivers plikter og rettigheter fryses, men og også at...

  Artikkel Råd og tips 3. mai 2021
 10. Podkast: Stillingsendring – Så mye kan sjefen endre jobben din

  Abonner på Organisert i din podkast-spiller: Søk etter Tekna der du hører ... Hunstad gir deg en innføring i begreper som arbeidsgivers styringsrett og endringsoppsigelse. Og synes du endringer...

  Artikkel Råd og tips 19. mai 2020 Podkast
 11. Utlegg for reiseutgifter

  Arbeidsgivers styringsrett gir ikke rett til å pålegge sine ansatte å legge ut for større reiseutgifter ... reiseutgifter. utlegg arbeid,utlegg,arbeidstaker,arbeidsgivers styringsrett Råd og tips Les om uttalelsen fra Borgarting...

  Artikkel Råd og tips 27. feb. 2021
 12. -Ytringer skal ikke møtes med trusler

  ...arbeidsrettslige etterspill når det rettes kritikk mot arbeidsgiver, sier Synne Bjørvik Staalen, som er advokat ... arbeidsplassen eller i det offentlige rom. Kan arbeidsgiver hindre deg i å uttale deg offentlig om forhold...

  Artikkel Aktuelt 3. juli 2019
 13. Tekna lanserer ny tillitsvalgtopplæring

  ...i hvordan samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver er regulert og hvordan dette fungerer i praksis ... på kurset: Din rolle som tillitsvalgt Arbeidsgivers styringsrett og reglene for arbeidstid Tillitsvalgtes...

  Artikkel Aktuelt 17. jan. 2022
 14. Rettigheter som permittert eller arbeidssøkende

  ...kan jeg permitteres? Kan arbeidsgiver forskuttere dagpenger? Kan arbeidsgiver betale meg mellomlegget ... lønn og dagpenger når jeg er permittert? Kan arbeidsgiver redusere lønnen min? Hva skjer med meg som er...

  Tema
 15. Alt du trenger å vite om lønnskutt

  ...tips - Enkelte arbeidsgivere hevder at det ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett å gjennomføre lønnsreduksjon ... enighet – og en endret avtale mellom deg og arbeidsgiver - for at du skal kunne settes ned i lønn. Dette...

  Artikkel Råd og tips 13. nov. 2023
 16. Sjekkliste for arbeidskontrakt

  ...regulerer hvilke rettigheter og plikter du og arbeidsgiver har i arbeidsforholdet. Du bør derfor lese nøye ... endringer Vær oppmerksom på formuleringer som gir arbeidsgiver rett til å foreta endringer uten samtykke fra...

  Artikkel Råd og tips 17. juni 2024
 17. Var du permittert i fjor - hva med feriepenger

  ...som å utsette ferien, bør du drøfte dette med arbeidsgiver, sier Tønnesen Nordli. Hun minner likevel om ... om at hvis dere ikke blir enige, har arbeidsgiver en styringsrett og kan pålegge deg å ta ferie når det...

  Artikkel Tekna Magasinet 7. mai 2021
 18. Opphør av arbeidsforhold

  ...spørsmål knyttet til opphør av arbeidsforhold. Før arbeidsgiver går til det skritt å si opp eller avskjedige ... tillitsvalgte (arbeidsmiljøloven § 15-1). I møtet skal arbeidsgiver redegjøre for bakgrunnen for hvorfor oppsigelse...

  Artikkel Råd og tips 15. feb. 2024
 19. Bonus i arbeidsforhold – noen spørsmål

  ...av arbeidsgiver eller muntlig. I disse tilfellene er avtalen normalt helt undergitt arbeidsgivers beslutningsmyndighet ... beslutningsmyndighet og styringsrett. Det kan innebære utfordringer med tanke på å fastlegge innhold, drift...

  Artikkel Råd og tips 22. feb. 2021
 20. – Vi oppløste alle de lokale gruppene

  ...fagorganisert, samt klargjøre hvilke ansvar arbeidsgiver har og hvilke ansvar arbeidstaker har. Han anbefaler ... mellom arbeidsgiver og Tekna. Så i et selskap uten tillitsvalgte og fagforeninger vil arbeidsgiver ha styringsrett...

  Artikkel Tekna Magasinet 26. mars 2020
 21. Skriftlig advarsel

  ...i et arbeidsforhold er et av virkemidlene en arbeidsgiver har til å korrigere uønsket / ureglementert ... tips En advarsel vil også være et signal fra arbeidsgiver om at dersom ikke forholdet det advares om endres...

  Artikkel Råd og tips 1. mars 2021
 22. – Ble holdt utenfor møter

  Vi gikk i dialog med arbeidsgiver som fastholdt at det var innenfor styringsretten å gjøre denne endringen ... prosjektleder. Saken løste seg i en rettsmekling, der arbeidsgiver tilbød medlemmet jobb som prosjektleder igjen...

  Artikkel Tekna Magasinet 2. mars 2021
 23. Teknas politikkdokument om skole

  ...kompetansebehov og god personalledelse. Som arbeidsgiver må staten og kommunene avsette midler både til ... Skoleeier må være forsiktig med å bruke sin styringsrett til å innføre «tidstyver» som skriftlig rapportering...

  Artikkel 18. feb. 2020