Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kristian Svela Øglænd

STARTET GRUPPE: Kristian Svela Øglænd brukte bare noen dager på å få Tekna-gruppen på plass.

– Vi oppløste alle de lokale gruppene

Kristian Svela Øglænd gjorde grep som har skapt mer oversiktlig organisering i gruppen, tettere samarbeid mellom de tillitsvalgte, samt færre og tettere kontaktpunkt mot ledelsen.

Tekna har over 900 tekna-grupper på arbeidsplasser rundt om i landet. Kristian Svela Øglænd, som er byggingeniør i Rambøll Norge brukte kun få dager på å samle Tekna-medlemmene på jobben i en gruppe.

– Fordelene vi opplever med å endre fra mange lokale grupper til en stor gruppe er at vi har bedre oversikt over medlemmene, mer oversiktlig organisering i gruppen, tettere samarbeid mellom de tillitsvalgte, samt færre og tettere kontaktpunkt mot ledelsen. Vi valgte også å velge leder som ikke sitter på vårt største kontor, Oslo, for å synliggjøre at gruppen er spredd, både på godt og vondt, sier han.

Les også: Hvordan opprette lokal Tekna-gruppe?

– Noen som tar kampen for deg

Han forteller at Tekna-medlemmene han jobber med var med i ulike lokale grupper, før han ble leder og samlet dem alle i den som eksisterer i dag.

– I Bergen, hvor jeg sitter, hadde vi ikke Tekna-gruppe når jeg ble valgt til lokal tillitsvalgt for hele kontoret i 2014 eller 2015. Jeg visste ikke hva jeg gikk, men kom jeg plutselig på at jeg var Tekna-medlem (ble lurt inn med noe gratis vafler på UiS i 2012😉 ) og tenkte at de sikkert visste noe om dette.

– Noen dager senere hadde vi startet lokal gruppe i Bergen, og oppdaget at vi hadde flere Tekna-grupper i Rambøll. Et år senere oppløste vi alle de lokale gruppene, og dannet en felles Tekna-gruppe for alle Tekna-medlemmene i Rambøll, hvor jeg ble valgt som leder. Vi er, ifølge de siste tallene fra Tekna sine sider, 633 medlemmer. Med varatillitsvalgte er vi 10 tillitsvalgte fordelt på 7 kontor.

– Hva håper dere å få ut av denne gruppen i årene som kommer?

– Vi håper å fortsette det gode samarbeidet vi har med ledelsen, utfylle avtalen vår med flere særavtaler, øke bevisstheten blant de ansatte i Rambøll om viktigheten med å være fagorganisert, samt klargjøre hvilke ansvar arbeidsgiver har og hvilke ansvar arbeidstaker har.

Han anbefaler andre Tekna-medlemmer på det sterkeste å lage en Tekna-gruppe, det vil de tjene godt på de neste årene.

– Absolutt! Tenk for eksempel over at retten til lønnsforhandlinger er noe som er definert i avtalene mellom arbeidsgiver og Tekna. Så i et selskap uten tillitsvalgte og fagforeninger vil arbeidsgiver ha styringsrett på dette. Man får innblikk i hvordan bedriften styres og økt forståelse for valgene som blir gjort.

– Å ha gruppe sikrer også at man har noen som tar kampen for deg om det skulle være noe som ikke er i henhold til lover og regler, så man ikke må ta dette opp enkeltvis. Med tillitsvalgte som gjennomfører grunnopplæringen, og helst flere kurs også, er du sikret at de som tar disse kampene for deg har fått god opplæring i blant annet lov og avtale, forhandlingsteknikk, kommunikasjon og mye mer, sier han.

Katrine Olsson
Katrine Olsson forteller om fordelene du får av å etablere en Tekna-gruppe på jobben.

– Tekna-gruppen på jobben din hjelper deg

Å etablere Tekna-gruppe på jobben din bidrar til å sikre deg som medlem rettigheter, innflytelse og gode betingelser. Det forteller Katrine Olsson, som er spesialrådgiver i Tekna.

– Dere får egen Tekna-tillitsvalgt som har rett til samarbeid med arbeidsgiver om viktige spørsmål som betyr noe for deg som ansatt. Det kan dreie seg om lønnsforhandlinger, arbeidstidsordninger, omstillinger og nedbemanninger, kompetanseutvikling og andre viktige personalgoder som pensjon.

Hvis det er minst tre Tekna-medlemmer på arbeidsplassen (eller minst to medlemmer på arbeidsplassen hvis du jobber i stat eller kommune), kan dere danne gruppe.

– En tillitsvalgt velges da for å representere medlemmenes interesser, sier hun.

Les også: Hva er en lokal Tekna-gruppe og hvorfor er det en fordel?

Hva oppnår du med bedriftsgruppe med tillitsvalgte?

  • Med lokal Tekna-gruppe kan dere kreve en tariffavtale med bedriften. I offentlig sektor gjelder tariffavtale uansett, men tillitsvalgte har rett til medbestemmelse i en rekke viktige saker. På den måten blir Tekna-medlemmenes stemme hørt.
  • Gjennom tariffavtaler får de tillitsvalgte drøftingsrett i viktige spørsmål som gjelder medlemmenes arbeidsforhold. De får også forhandlingsrett på medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Uten tariffavtale kan bedriften ensidig bestemme disse tingene.
  • Den tillitsvalgte fungerer som medlemmenes talsperson i møter med bedriften. Kommunikasjonen mellom medlemmene og arbeidsgiver blir enklere og mer effektiv. Tillitsvalgte fungerer også som en viktig støtte for det enkelte medlem.
  • Tillitsvalgte får tilgang til Teknas etterspurte tillitsvalgtkurs som er nyttige både i tillitsvalgtrollen og for personlig utvikling. Tekna dekker alle utgifter til tillitsvalgtkurs.