Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Advokat Anne Cathrine Hunstad
Vi mener at arbeidsgiver må endre arbeidsavtalen dersom du skal settes ned i lønn, sier advokat Anne Cathrine Hunstad, leder av Juridisk avdeling i Tekna

Råd og tips

Lønnskutt - hva er lov?

Oppdatert: 13. nov. 2023

Kan en lønnsnedsettelse forsvares av økonomiske årsaker i selskapet? - Nei, sier Teknas advokater. Her finner du alt du trenger å vite om lønnskutt og dine rettigheter.

- Enkelte arbeidsgivere hevder at det ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett å gjennomføre lønnsreduksjon dersom det er nødvendig av økonomiske grunner, uten å inngå en avtale med den enkelte. Det er vi veldig uenig i, sier avdelingsleder for Teknas juridiske avdeling Anne Cathrine Hunstad.

Kreves enighet

Vi mener det skal inngås en avtale med hver enkelt ansatt.

Arbeidsavtalen din er en gjensidig forpliktende avtale, og lønnen din er et av elementene som skal inngå i avtalen. Utgangspunktet er altså at det kreves enighet – og en endret avtale mellom deg og arbeidsgiver - for at du skal kunne settes ned i lønn. Dette betyr også at de tillitsvalgte heller ikke kan inngå en avtale med arbeidsgiver om reduksjon av din lønn.

Må drøftes

Hva kan de tillitsvalgte inngå avtale om?

- Dersom arbeidsgiver ønsker å iverksette lønnskutt, skal dette drøftes med de tillitsvalgte på forhånd. Dette forutsetter at det finnes lokale tillitsvalgte fra Tekna i virksomheten, sier Hunstad. 

Tekna anbefaler at tillitsvalgte som skal drøfte slike tiltak, utfordrer arbeidsgiver på hvilke andre tiltak som er vurdert, og at det lages grundige beregninger på effekten av slike tiltak. De tillitsvalgte må også være nøye med å presisere at de som tillitsvalgte ikke kan binde medlemmene overfor arbeidsgiver. De må også understreke at innspill ikke kan tas til inntekt for en slik aksept på vegne av enkeltmedlemmer.

Alltid midlertidig

Hvilke råd gir vi om innholdet i avtalen?

- En eventuell avtale om lønnsnedsettelse bør alltid være midlertidig. Arbeidstaker bør ikke akseptere en avtale som innebærer en permanent reduksjon i lønn. Man kan også avtale at en eventuell lønnsreduksjon skal kompenseres senere, dersom det økonomisk ligger til rette for det, sier Hunstad. 

Alternativer

Hva hvis du nekter å inngå en avtale om lønnskutt?

- Dersom du ikke går med på en avtale om lønnsreduksjon, vil arbeidsgiver måtte respektere de lønnsbetingelser du har. Et alternativ er at arbeidsgiver sier opp din arbeidsavtale, og i stedet tilbyr deg en ny avtale på dårligere betingelser. En slik oppsigelse må ha saklig grunn.  Om det faktisk kan sies å være saklig å si deg opp fordi du nekter å akseptere et lønnskutt, må vurderes helt konkret, forteller Hunstad.

Teknas juridiske kontor kan se nærmere på dette hvis du skulle komme i en slik situasjon.  Arbeidsgiver skal alltid respektere den avtalen du har ut oppsigelsestiden.

Les mer om vår juridiske hjelp til medlemmer her

Hva hvis jeg er på vei over i annet arbeid?

Dersom du er på vei over i annet arbeid, kan det lønne seg å si nei til en frivillig reduksjon, for på den måten å sikre at arbeidsgiver betaler full lønn ut oppsigelsestiden.

Konsekvenser

Hva kan konsekvensene av en avtale om lønnskutt være?

-Dersom arbeidsgiver er i så store økonomiske vansker at en konkurs kan være en realistisk mulighet, bør du også huske på at en avtale om lønnsreduksjon vil få konsekvenser – også for den lønnen du eventuelt får utbetalt fra et konkursbo. Dersom du går inn på en avtale om lønnsreduksjon i et halvt år, og arbeidsgiver går konkurs etter to måneder, vil både den lønnen du får utbetalt fram til konkursåpning, og lønn i oppsigelsestid fra konkursboet (eller i praksis statens lønnsgarantiordning) bli beregnet ut fra den reduserte lønnen du har avtalt for denne perioden.

En lønnsreduksjon vil naturlig nok også få konsekvenser for opptjening av både pensjon og feriepenger, fordi beregningsgrunnlaget blir forholdsvis lavere. Dette vil også kunne gjelde sykepenger og dagpenger.

Ta kontakt

Ta kontakt dersom du er usikker!

Vi oppfordrer under enhver omstendighet til at både tillitsvalgte og medlemmer tar kontakt med Teknas juridiske avdeling dersom de blir bedt om å gå inn på en slik avtale. Juridisk avdeling har telefonvakt hver ukedag, og nås på tlf. 22 94 75 00 eller [email protected]

Bli medlem og få juridiske råd

Ikke stå alene i en usikker periode, bli medlem av Tekna og få svar på det du lurer på av våre jurister.

Hør også vår podkast om lønnskutt

Fant du det du lette etter?
Stikkord: lønnskutt, rettigheter

Les også