Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Karen Ane Skjennum

Aktuelt

Tekna lanserer ny tillitsvalgtopplæring

Publisert: 17. jan. 2022

Tekna lanserer nå ny opplæring for tillitsvalgte. Deler av opplæringen blir heldigital. – Mange er presset på tid, med jobb og familie. Når kursene nå blir tilgjengelige på nett, kan vi som tillitsvalgte selv bestemme når vi tar kursene, sier Tekna-tillitsvalgt Karen Ane Skjennum.

Det siste året har Tekna revidert og videreutviklet grunnopplæringen for tillitsvalgte. Den gamle grunnopplæringen med fem kurs, med til sammen fem dager på kurs og en times e-læring, er nå erstattet av det nye grunnkurset. Dette består av to deler hvor del 1 er digital og tar omlag fire timer, og del 2 er kurs på hotell i to dager.

- Bakgrunn for prosjektet var at vi over flere år registrerte at for få tillitsvalgte prioriterte fem fulle dager på kurs. De siste årene har fullføringsgraden ligget på ca. 30 prosent blant Tekna-gruppelederne og ca. 18 prosent i hele Tekna-gruppestyret, sier prosjektleder i Tekna Nils Christian Børresen.

Han understreker at Tekna ønsker at alle tillitsvalgte skal ta grunnkurset, og at det da måtte gjøres vesentlige endringer.

- Skulle vi kutte ned på tiden i opplæringen, måtte vi bli enige om hva en tillitsvalgt faktisk må kunne for å utøve vervet på en god måte. Dessuten var det tydelig at ikke alle temaene i opplæringen føltes like relevante det første året som tillitsvalgt. Vi ønsker nemlig at de tillitsvalgte skal fullføre grunnkurset så snart som mulig etter at de har tatt på seg et verv og innen ett år, sier han.

Presset på tid

Tilbakemeldingene fra fokusgruppene med tillitsvalgte var at hovedproblemet var mangel på tid.

- Våre tillitsvalgte er gjerne i full jobb ved siden av Tekna-arbeidet, og fem heldagssamlinger er mye å forvente at alle klarer å stille opp på. Dessuten så har de siste to årene med fulltegnede digitale kurs vist at denne måten å lære på, er kommet for å bli blant våre tillitsvalgte. Vi har derfor stor tro på mer «Nano-læring», med små læringsbiter som du selv kan ta når du trenger det, muligheten for å ta kurs i det tempoet du selv klarer, og ikke minst muligheten til å slippe å bruke både tid og ressurser for å delta på for mange kurs, sier han.

Samtidig sa alle de tillitsvalgte i det forberedende arbeidet av prosjektet, at det å være tillitsvalgt er en sosial aktivitet som best læres sammen med andre.

- Del 2 av det nye grunnkurset er derfor kurs på hotell i to dager. Her vil de tillitsvalgte bli kjent med andre tillitsvalgte og flere av oss i sekretariatet. Det er viktig for oss at det skal være lav terskel for å ta kontakt når man trenger det, sier han.

Mer tilgjengelig opplæring

Tekna-tillitsvalgt i Lindum AS Karen Ane Skjennum tror de nye grepene Tekna nå tar for å gjøre grunnopplæringen mer tilgjengelig, er fornuftige.

- Mange er presset på tid, med jobb og familie. Når kursene nå blir tilgjengelige på nett, kan vi som tillitsvalgte selv bestemme når vi tar kursene. Kursene er også tilgjengelige og oppdateres i etterkant. Da fungerer de som et slags nyttig oppslagsverk for oss tillitsvalgte, sier hun.

Skjennum er likevel klar på at fysiske samlinger mellom tillitsvalgte også er svært verdifullt.

- Vi må ikke undervurdere nytten det er for tillitsvalgte å møte og utveksle erfaringer med andre likesinnede. Derfor er det bra at vi beholder et par dagers fysiske samlinger i kursopplegget, sier hun.

Les også