Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Beina til en person som går opp en mørk trapp

HOLDT UTENFOR: Hva gjør man om jobben begynner å stenge deg ute? Foto: Unsplash.

– Ble holdt utenfor møter

– Lederen involverte henne ikke lenger i beslutninger som var en naturlig del av hennes ansvarsområde, og det endte med at hun ble fratatt rollen som prosjektleder.

Man kan føle seg liten i en stor bedrift. Hva skal "lille jeg" få til om det skjer urettferdighet? Da kan være trygt å ha noen i ryggen slik at man slipper å ta opp kampen alene.

Teknas jurister hjelper og veileder de drøyt 88 000 medlemmene daglig på e-post og telefon. Her er noen av historiene deres anonymisert i forhold til personvern:

Fikk hjelp med arven

Teknas jurister ble for en stund tilbake kontaktet av ei dame på rundt 50 år, som hadde mistet sin ektemann. Paret hadde to felles barn. Hun kontaktet Tekna fordi hun ønsket veiledning til utfylling av skjema i forbindelse med uskifte.

– Etter å ha lest gjennom oversendte dokumenter hvor det også fremgikk at hun tenker å skifte uskifteboet innen 1-2 år, avtalte jeg et telefonmøte med henne. I dette møtet fikk jeg noen flere detaljer, blant annet opplysninger om at avdøde hadde en livsforsikring på nærmere 2 millioner kroner som kommer til utbetaling, forteller Tekna-juristen. 

Etter å ha fått oversikt over hele situasjonen, gjorde juristen en kjapp utregning for henne, og opplyste medlemmet om at det å sitte i uskifte vil innebære at livsforsikringen vil inngå i uskifteboet.

Tekna juristen forteller at livsforsikringsutbetalingen vil øke barnas senere arv, slik at medlemmet blir nødt til å kjøpe ut barna med et større kronebeløp når hun velger å skifte uskifteboet. Livsforsikringen alene ville medføre at barnas arv ved senere skifte ville øke med 750.000 kroner. I tillegg ville hennes betalte avdrag, samt eventuell prisstigning på fast eiendom gjøre det enda dyrere.

– Etter samtalen vår avtalte vi at hun i hvert fall skulle tenke igjennom det jeg hadde opplyst henne om. Hun kunne så ringe meg tilbake etter et par dager hvis hun fremdeles ønsket å fylle ut skjema for uskifte, forteller juristen. 

Allerede én dag senere fikk juristen en ny e-post, hun ønsket bistand til utfylling av skjema for skifte, ikke uskifte. Hun opplyste om at hun ikke var klar over hvor stor forskjell det ville bli ved senere skifte av uskifteboet, og etterlyste mer lett tilgjengelig informasjon om dette for de som vurderer å sitte i uskifte.

– Jeg planla deretter noen foredrag om arv og testamenter, men som grunnet Korona ble senere omgjort til et webinar, forteller juristen.

Dette webinaret er fremdeles tilgjengelig på Tekna.no.

Ble holdt utenfor møter

Dette medlemmet jobbet i en stor virksomhet, og hadde jobbet der i mange år som prosjektleder. Dette var en rolle som innebar ledelse og utstrakt kontakt med andre – både eksternt og internt. Hun opplevde at hun fikk benyttet sin kompetanse fullt ut og hun ble utfordret faglig, noe som var viktig for henne. 

– Hun tok kontakt med Teknas juridiske kontor etter at hun oppdaget at hun i større og større grad ble holdt utenfor møter, hennes leder involverte henne ikke lenger i beslutninger som var en naturlig del av hennes ansvarsområde, og det endte med at hun ble fratatt rollen som prosjektleder, sier juristen.

Medlemmet fikk i oppgave å gå gjennom og sikre at andre hadde lagt inn riktige tall i dokumenter på titusenvis av sider. Hun opplevde at hun ble satt på «tørkeloftet»; hun hadde ingen kontakt med andre, jobben var ensformig og hun fikk ikke utfordret seg selv faglig eller personlig på noen måte.

– Vi gikk i dialog med arbeidsgiver som fastholdt at det var innenfor styringsretten å gjøre denne endringen. Partene kom ikke til enighet i forhandlinger, og det endte med at vi tok ut søksmål på vegne av medlemmet der vi krevde at hun skulle få tilbake jobben som prosjektleder. Saken løste seg i en rettsmekling, der arbeidsgiver tilbød medlemmet jobb som prosjektleder igjen, forteller Tekna-juristen. 

Fulgte ikke sikkerhetsloven

– Jeg ble kontaktet av en forskningsleder som jobbet med romforskning hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), statlig sektor, og som hadde en stilling som krevde sikkerhetsklarering. Han hadde allerede vært ansatt der i 12 år, og hatt høyeste og nest høyeste nivå med sikkerhetsklarering hele tiden. Han hadde like lenge vært kjæreste og samboer med en jente som opprinnelig kom fra Russland, men som kom til Norge med sine foreldre da hun var 14 år, forteller Tekna juristen i denne saken. 

De to møttes på NTNU i Trondheim, og hun hadde senere tatt doktorgrad på Universitetet i Oslo (UiO). Dette var arbeidsgiver FFI klar over da han begynte i jobben, og de hadde ikke senere reagert på dette. Ikke sikkerhetsmyndighetene heller, selv om han hadde giftet seg i mellomtiden.

– I 2017 søkte dette medlemmet om reklarering (klareringstiden var i ferd med å gå ut). Vanligvis tok søknaden kun et par måneder, men denne gangen tok det over ett år å behandle. Han ble i ventetiden plassert i en brakke på utsiden av portene til FFI mens søknaden ble behandlet. Han fikk avslag etter 13 måneder, og klaget på vedtaket. Han måtte fortsatt sitte og jobbe i en brakke utenfor portene til FFI. Da det var gått 1 ½ år etter at han søkte første gang, orket han ikke mer og aksepterte en sluttpakke fra arbeidsgiver.

– Vi mente sikkerhetsmyndighetene ved Forsvarets sikkerhetsavdeling og Nasjonal sikkerhetsmyndighet ikke hadde fulgt sikkerhetslovens vilkår og saksbehandlingsregler, og saksøkte staten ved Forsvarsdepartementet. Rundt halvannet år etter vant vi saken i tingretten.

Staten ved Forsvarsdepartementet ble dømt, vedtaket var ugyldig på grunn av brudd på sikkerhetsloven på vesentlige punkter i forhold til saksbehandlingen, manglende helhetsvurdering og ikke gjennomført sikkerhetssamtale eller innhentet informasjon fra arbeidsgiver, og staten ble også dømt til å betale saksomkostninger. Staten valgte å ikke anke, og har i ettertid skjerpet saksbehandlingen i tilsvarende saker på vesentlige punkter.

Vårt medlem fikk samme uke som dommen falt, ny jobb i samme bransje, hvor det ikke krevdes sikkerhetsklarering. Så alt i alt en lykkelig slutt etter mange års kamp.

Etter at saken ble kjent, har Teknas jurister fått mange henvendelser fra både medlemmer og ikke-medlemmer som sliter med tilsvarende saker.

- Vi prøver å hjelpe de vi kan. Foreløpig har vi ikke kommet så langt at vi har gått til retten med noen andre av disse sakene, avslutter Tekna-juristen. 

Bli medlem

Hos oss får du tryggheten med en sterk fagforening i ryggen og mange medlemmer sparer over 10 000 kr i året på våre avtaler. 

Fikk ikke erstatning etter yrkesskade

– Denne saken gjelder et medlem som jobber i en stor virksomhet. Denne virksomheten fant en dag ut at de skulle ha en fellessamling med innlagte aktiviteter – sånt som er helt vanlig å ha. Alle ansatte skulle delta, og av aktiviteter kunne de ansatte  blant annet velge mellom å spille fotball og lage vafler. Vårt medlem funderte sikkert litt på hva han ville gjøre, men valgte å spille fotball, kanskje var ikke vaffelsteking hans greie. Uansett – det som skjedde var at han ble taklet brått og brutalt, og endte på legevakten.

Der ble det konstatert en skade i ryggen, som medførte en lengre sykmelding og til slutt en kronisk ryggskade med en viss medisinsk invaliditet. Dette ble, i henhold til rutinene, meldt inn som en yrkesskade til NAV og han ventet deretter på en utbetaling som skulle dekke økonomiske tap. Men den gang ei, han fikk avslag.

Det ble vist til reglene for yrkesskadeerstatning som angir flere vilkår for å få utbetalt erstatning. Ett av vilkårene er at man må være «i arbeid» på det tidspunktet skaden inntraff. Siden skaden skjedde mens vårt medlem spilte fotball, så mente NAV at han ikke var «i arbeid» - og han fikk dermed ingen erstatning.  

– Dette ble han selvfølgelig veldig fortørnet over, og han sendte saken inn til Tekna. Tekna-advokatene tok saken, utarbeidet en klage hvor det ble vist til at hans fotballspilling måtte sidestilles med det å være «i arbeid». Han var jo ikke i posisjon til å kunne nekte å delta i en aktivitet, fellessamlingen med innlagte aktiviteter var med andre ord obligatorisk, og dagen ble også registrert som arbeidsdag med tanke på lønn.

Hvis dette ikke skulle defineres som arbeid, så må jo også konsekvensen bli at ansatte bør velge å steke vafler siden det innebærer mindre risiko for skade! Hadde de ansatte sittet inne hele dagen og hatt foredrag eller lignende, og brukt lunsjen på fotball for de som ville, så kunne kanskje saken fått et annet resultat, men dette var ikke tilfelle i denne saken.

– Klagen ble sendt NAV, og summa summarum var at medlemmet og vi fikk full medhold, vedtaket ble endret, og vårt medlem fikk erstatningen – som han skulle hatt med en gang.

Våre advokater hjelper deg

Verdifull juridisk hjelp for alle medlemmer - både i jobben og privat.