Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 221 treff
 1. Tekna Naturmangfold

  Er du opptatt av å bevare naturmangfold? Tekna Biomangfold ønsker å legge til rette for diskusjoner og kunnskapsformidling om biomangfold, på tvers av fagmiljøer. Tema vi er opptatt av er blant annet restaurering av natur, biologisk mangfold i byplanlegging og miljøoppfølging av ulike utbyggingsprosjekter. Bli med! - Gratis og for medlemmer.

  Tema
 2. Status for biologisk mangfold

  ...det biologiske mangfoldet. Går vi mot et økologisk kollaps? Tekna Naturmangfold Tap av biologisk mangfold ... som vil få store globale konsekvenser. Tekna Naturmangfold ønsker å være en arena der fagpersoner fra ulike...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 11. mars 2020 Streaming
 3. By, biologisk mangfold og folkehelse

  ...fortetting nødvendig. Hva er konsekvensen for biologisk mangfold og folkehelsa? Se video fra seminar. For ... nødvendig. Hva er konsekvensen for biologisk mangfold og folkehelsa? biologisk mangfold,by,folkehelse,fortetting...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 25. nov. 2016 Streaming
 4. Tekna tar tak for biologisk mangfold i hovedstaden

  ...europeisk miljøhovedstad vært med å løfte biologisk mangfold på dagsorden. Onsdag 19.juni var et hundretalls ... Oslo om biologisk mangfold i byplanleggingen. Aktuelt Tekna-arrangementet en del av Biomangfoldsuka i Oslo...

  Artikkel Aktuelt 19. juni 2019
 5. Biologisk mangfold versus klima?

  ...november kl. 17:00 Tekna Naturmangfold Tekna Klima Video: Klima versus biologisk mangfold? Hvordan påvirker ... ivareta biologisk mangfold, eller drar disse hensynene i samme retning? Tap av biologisk mangfold er et...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 10. nov. 2021 Streaming
 6. Podkast: Jobbnettverk og mangfold med Sumeet Singh Patpatia

  00:38] med Sumeet Singh Patpatia, direktør for mangfold i Skipstedt, og mann bak det norske Turbanlaget ... man ikke gjør gode beslutninger, eller det er mangfold, sier man jo ofte er liksom på internrekrutteringer...

  Artikkel Råd og tips 5. des. 2023 Podkast
 7. Biologisk mangfold i Oslo

  Tekna Naturmangfold Biologisk mangfold i Oslo. Hvordan kartlegges grøntregnskapet og hvordan sikrer vi ... bedre biologisk mangfold i byplanleggingen? Se video fra miniseminar. Tap av biologisk mangfold er et...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 10. apr. 2019 Streaming
 8. Biologisk mangfold og bruk av stordata

  Hvordan overvåker vi naturmangfoldet i Norge? Hvilke metoder og teknologier brukes for å samle inn, analysere ... bedre? Sendt 30. september kl. 11:00 Video: Biologisk mangfold og bruk av stordata Programmet: Bruk av stordata...

  Artikkel IKT-bloggen 30. sep. 2021 Streaming
 9. ​​Teknas innspill til stortingsmeldinger om klima og naturmangfold

  Politisk Last ned Teknas høringsinnspill, samt vedlegg her: Innspill ... stortingsmeldinger om klima og naturmangfold (pdf) Vedlegg: Innspill Natur og naturmangfold (pdf) Sendt til Stortingets...

  Artikkel Politisk 5. feb. 2024
 10. Biostabilitet i ledningsnett og tolkning av mikrobiologiske analyser

  Biostabilitet i ledningsnett og tolkning av mikrobiologiske analyser Vannforeningen inviterer til fagtreff ... biostabilitet i ledningsnett og tolkning av mikrobiologiske analyser. Tema: Bio- og klima Et viktig kriterium...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 16. okt. 2023 Streaming
 11. Naturmangfoldet viktig del av klimaløsningen

  ...kan ikke løse klimakrisen uten å ta vare på naturmangfoldet og økosystemene. Det sier Norith Eckbo som ... i Tekna som styremedlem i faggruppen Tekna Naturmangfold. Nå bruker hun kompetansen på sin hjertesak...

  Artikkel Tekna Magasinet 4. nov. 2022
 12. Mastervinneren biologiske fag

  Her er vinneren av studentenes kåring av beste masterprogram for biologiske fag: ... studentenes kåring av beste masterprogram for biologiske fag: Naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige...

  Artikkel Tekna Magasinet 26. feb. 2019
 13. Biomangfold i byplanleggingen

  Video: Biomangfold i byplanleggingen Case: Oslofjorden oslofjorden Bio- og klimabloggen Dette er andre ... andre gangen Tekna arrangerer Biomangfold i byplanlegging. Denne gangen skal vi se nærmere på fjordene utenfor...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 2. juni 2021 Streaming
 14. Etisk refleksjon rundt artsmangfold

  ...kreves. Etisk refleksjon rundt artsmangfold er nødvendig. artsmangfold,den antropocene tidsepoke,E. O ... O. Wilson,etikk,FNs naturpanel,Hans Jonas,Naturmangfold,Naturpanelet,økosystem, Ledelsesbloggen Når insektene...

  Artikkel Ledelsesbloggen 23. sep. 2019
 15. Fra FNs miljøforhandlinger til Tekna Naturmangfold

  ...fagnettverk for biomangfold. Hun er overbevist om at Tekna kan bidra til at biologisk mangfold blir anerkjent ... samfunn. Da Tekna etablerte fagnettverket Tekna Naturmangfold, var ikke Trine Hay Setsaas (41) i Norsk Institutt...

  Artikkel Tekna Magasinet 16. feb. 2021
 16. ​​Teknas innspill til NOU 2023: 18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid​

  ...samfunnsutfordringer relatert til klima, natur, biologisk mangfold, matproduksjon og helse. Tekna mener at genteknologi ... overskrifter: Bærekraft, samfunnsnytte og etikk (BSE) Naturmangfold Nye genteknologiske verktøy Forskning og innovasjon...

  Artikkel Politisk 20. feb. 2024
 17. Temamøte: Vern mot diskriminering i arbeidslivet

  46351 Temamøte: Vern mot diskriminering i arbeidslivet Diskriminering - hva er det og ... kan du som tillitsvalgt sette likestilling og mangfold på agendaen? Innledning ved Anette Moldrem, jurist

  Kurs 14. juni kl. 11.00–12.00
 18. Hvordan ta hensyn til natur og bærekraft som Norges største friluftsforening

  Sendt direkte 17. april kl. 17:00 Tekna Naturmangfold Video: Hvordan ta hensyn til natur og bærekraft ... (DNT) jobber med bærekraft og naturmangfold. Tap av biologisk mangfold er et økende problem som vil få...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 17. apr. 2024 Streaming
 19. Naturrisikorapporten

  Sendt direkte 16. februar 2024 kl. 10:30 Tekna Naturmangfold Video: Naturrisikorapporten I juni 2022 oppnevnte ... og Tekna Naturmangfold inviterer til en gjennomgang av rapporten. Tap av biologisk mangfold er et økende...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 16. feb. 2024 Streaming
 20. Naturbaserte løsninger - grønne versus grå

  ...menneskers helse, sikring mot ras og tap av biologisk mangfold. Vår tids store utfordringer som klimaendringer ... klimaendringer, forurensing og tap av og biologisk mangfold er kriser som må sees i sammenheng. NBS løser ikke...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 15. jan. 2024 Streaming
 21. Restaurering av natur

  Sendt direkte 8. desember kl. 11:00 Tekna Naturmangfold Video: Restaurering av natur Få med deg spennende ... spennende caser på restaurering av natur Tap av biologisk mangfold er et økende problem som vil få store globale...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 8. des. 2023 Streaming
 22. Mycela - Et aldri så lite sopp-eventyr?

  ...kl. 11:30 Tekna Forskerne Tekna Klima Tekna Naturmangfold Tekna Biotek Video: Mycela - Et aldri så lite ... uforpliktende å delta. Bli med i nettverket Tap av biologisk mangfold er et økende problem som vil få store globale...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 15. apr. 2024 Streaming
 23. Styrearbeid i praksis

  47378 Styrearbeid i praksis En gjennomgang av styrets rolle og ansvar i aksjeselskaper i et ... belyses: Styrets sammensetning og kompetansebehov. Mangfold og inkludering – stort behov for kvinner i de

  Kurs 1. okt. kl. 16.30–20.00
 24. SmartLab 24

  47373 SmartLab 24 Vi setter fokus på labrelaterte problemstillinger, ... kjemikaliehåndtering Kvalitet ved biosikkerhet og håndtering av biologiske prøver Ny teknologi; Next Generation Sequencing

  Konferanse 12.–13. nov.
 25. Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker

  gir mange positive effekter: forbedringer for naturmangfold, rekreasjon og landskap, flomdemping og klimatilpasning ... forringede økosystemer skal restaureres. Også i naturmangfold-strategien under EUs Grønne Giv er det et mål om

  Kurs Streaming 22.–23. okt.