Urban_uterom

Bio- og klimabloggen

By, biologisk mangfold og folkehelse

Tekst av Tove Rodahl 25. nov. 2016 Streaming

For å redusere klimagassutslipp er fortetting nødvendig. Hva er konsekvensen for biologisk mangfold og folkehelsa? Se video fra seminar.

For å redusere klimagassutslipp er fortetting nødvendig.
Hva er konsekvensen for biologisk mangfold og folkehelsa?

Norsk Forum for Bedre Inneklima for Barn inviterte til heldagsseminar:
Fortetting og urbanisering – fremmer det miljø og folkehelse? 8. desember.

Opptak og presentasjoner fra siste halvdel av dagen finner du nedenfor:

 

Hva er nøkkelen til bedre samarbeid over sektorgrenser hos myndighetene og i bransjen? Natur, biologisk mangfold og helse – Hva sier forskningen? – Hva er det vi trenger?


Jan Vilhelm Bakke, overlege i Arbeidstilsynet

Jan Vilhelm Bakke sin presentasjon

 

Fortetting, biologisk mangfold og helse

Aasne Haug, gruppeleder Plan og urbanisme i Asplan Viak AS

Aasne Haug sin presentasjon

 

Hvordan skape biologisk mangfold, helse, fortetting og urbanisering samtidig?

Ole Wiig, faglig leder i Narud Stokke Wiig AS

Presentasjoner fra første del av seminaret:

Barns helse i naturfattige urbane miljø, Arne Marius Fosse, HOD

Naturlig mangfold og utvikling av et normalt immunsystem – toleranse eller allergi?, Randi J. Bertelsen, Rhinessa Bergen

Fortetting var også temaet da Tekna Bygg og anlegg inviterte Erling Dokk Holm for å kåsere. Se opptak av hans interessante foredrag.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer