Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Fortetting

Tema: Bygg

Fortetting i byområder og rundt kollektivknutepunkt

Tekst av Tor Børre Mosland Publisert: 31. okt. 2016 Streaming

Mange har meninger om fortetting, men de fleste er enige om at det er nødvendig av klima- og miljømessige hensyn og at det har økonomiske og sosiale fordeler.

Byutvikling ved hjelp av fortetting er utfordrende og komplekst fordi både fysiske-, kulturelle-, sosiale, og økonomiske forhold spiller inn. Den fysiske konteksten er viktig når det gjelder klimatilpasning og klimaendringene manifesterer seg derfor ulikt fra land til land. Norske byer har sine særegne klimautfordringer, som for eksempel overvannshåndtering.

Men byer er ikke bare fysiske strukturer og/eller tekniske løsninger/smarte byer. Byer er også steder der folk lever og bor. Byutvikling handler derfor om mer enn fortetting og/eller klimatilpasning, det handler også om å bevare kvaliteter og elementer som skaper bra steder å bo.

God byutvikling krever mye kompetanse, der arkitektene har en sentral rolle, men god byutvikling er også avhengig av godt tverrfaglig samarbeid mellom ulike fagmiljøer. Mange av disse fagmiljøene er Tekna opptatt av, som for eksempel Energi og klima, Bygg og Anlegg, IT og Tele, Miljø og Biovitenskap og Samferdsel og infrastruktur.

11.november inviterte Tekna Bygg og Anlegg til frokostmøte med samfunnsdebattant Erling Dokk Holm, der han satt fokus på fortetting i byområder/kollektivknutepunkter og utfordringer vedrørende klimaendringer.

Opptak fra arrangementet

Maja Karoline Rynning i Tekna Klima har skrevet et interessant og oversiktlig innlegg om fortetting på energibloggen.

Finn mer fra Tekna Bygg og anlegg, blant annet opptak fra flere frokostmøter.

Er du Tekna-medlem kan du melde deg inn i Tekna Bygg og anlegg gratis og uforpliktende ved å sende SMS TEKNABYGG til 2007.

Les også