Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

​​Teknas innspill til stortingsmeldinger om klima og naturmangfold​

Publisert: 5. feb. 2024

Last ned Teknas høringsinnspill, samt vedlegg her:

Sendt til Stortingets klima- og miljøkomité

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

  • Økt ressursbruk over statsbudsjettet for oppfølging av naturavtalen, med Tekna som foreslår en økning på minst 1 milliard i 2024.
  • Klar målsetting for 30% bevaring og vern av norske naturtyper, med tilstrekkelige ressurser og forpliktende planer.
  • Nasjonal plan for restaurering av 30% forringet natur, med definisjon av begreper, oversikt over omfang, bedre lovverk, organisering, metodikk og finansiering.
  • Styrket innsats for beskyttelse og restaurering av hverdagsnaturen.
  • Etablering av samlet kompetansemiljø med forskere, brukere og forvaltningsmyndigheter.
  • Program for forskningssentre for naturvennlig samfunnsutvikling på linje med FME.
  • Styrking av kommunene som naturforvaltere gjennom kunnskapsløft, planlegging og finansiell støtte.
  • Innføring av naturregnskap som styringsverktøy for arealregnskap, økologisk tilstand og økosystemtjenester.
  • Utvikling av bedre metodikk for verdsetting av natur for beslutningsprosesser innen arealbruk og andre relevante sektorer.

Relaterte bærekraftsmål

Les også