Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tina Forsnes i skogen smiler til kamera og holder en ugle

Feltarbeid: Masterstudent Tina Forsnes gjør feltarbeid til sin masteroppgave på lappugle. Foto: Cathrine Sussane Torjussen

Mastervinneren biologiske fag

Her er vinneren av studentenes kåring av beste masterprogram for biologiske fag: Naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), 2-årig masterprogram.

Studieveileder Espen Arestøl og Tone Birkemoe, professor i entomologi og leder for studieprogrammet. Derfor er vi best:

1. Hvilke av studentenes vurderinger er dere mest og minst fornøyd med?

nmbu
NMBU: Espen Arestøl, studieveileder, og Tone Birkemoe, professor i entomologi og leder for studieprogrammet. Foto: Håkon Sparre

– Det er vanskelig å velge, vi ligger høyt på mange spørsmål. Men vi tror likevel vi vil trekke frem at vi scorer knallhøyt på inspirasjon. Studentene rapporterer at programmet er svært stimulerende, faglig utfordrende og at det bidrar til motivasjon for å gjøre en god studieinnsats. Når vi som undervisere klarer å motivere studentene til å arbeide med faget blir resultatene gode og vi kan sende ut faglig sterke, nysgjerrige og motiverte kandidater til arbeidslivet. Det er slik vi vil ha det.

– På den andre siden har vi mulighet til å løfte oss et hakk på tilbakemeldingene vi gir på studentenes arbeid. Vi lar studentene skrive mange oppgaver i løpet av studiet. Vi tror det gir studentene gode muligheter til faglig fordypning og ikke minst til å bedre skriveferdighetene. Flere oppgaver utføres i grupper som også gir trening i samarbeid og konfliktløsing. Det er imidlertid tidkrevende å gi grundige tilbakemeldinger når antallet studenter er høyt, men vi merker oss at dette er etterspurt.

2. Gi eksempler på tiltak som kan ha bidratt til de vurderingene dere er mest fornøyd med, og mulige tiltak som kan løfte vurderingene dere er minst fornøyd med.

– Vi vil løfte frem det store bildet, for vi tror ikke det er noen få tiltak som fører til de gode vurderingene. Viktigst er kanskje at vi har engasjerte og faglig dyktige ansatte som er levende opptatt av å formidle sin kunnskap. I tillegg har vi hatt stort fokus på studiekvalitet gjennom mange år, og det gir heldigvis resultater. Vi har jevnlig seminarer hvor undervisningskvalitet blir diskutert og hvor vi undervisere deler våre erfaringer. Vi lærer altså av hverandre, og vi leter hele tiden etter forbedringsmuligheter. I tillegg tror vi at den store bredden av masteroppgavetema som vi veileder, og hvordan vi integrerer studentene inn i våre forskningsprosjekter, er motiverende og inspirerende.

– I enkelte emner gir studentene hverandre tilbakemeldinger på skriftlige oppgaver. Dette har vist seg faglig utviklende for hver enkelt student og vi kan med fordel bruke denne læringsmetoden mer. I tillegg vil vi vurdere å øke antall emner med skriftlig eller muntlig tilbakemelding fra fagansvarlig underveis i emnet.

3. På hvilken måte er masterprogrammet tilrettelagt for å bidra til samfunnets behov?

– Forvaltning av natur er mer relevant enn noensinne. Vår oppgave er derfor å treffe samfunnets behov for kompetanse. Vi holder løpende kontakt med arbeidslivet, og har årlige møter hvor vi evaluerer programmets innhold med tanke på relevans. Vi spør også våre ferdige kandidater hvert år om hvordan deres vei inn i arbeidslivet har vært, hvilke fag som har vært spesielt nyttige og hvilken kompetanse de savner fra sin utdannelse i forhold til de arbeidsoppgavene de har. Viktig mangler blir så inkludert i studiet.

– Naturforvaltere er svært allsidige, og kandidatene våre får mange typer jobber når de er ferdige. Studiet er bygget opp på en slik måte at studentene har mulighet til å velge faglig fordypning innen mange ulike områder. Dette bidrar til at kandidatene har noe forskjellig kompetanse og kan tre inn i mange forskjellige stillinger.

biologiske-fag-2-rig

biologiske-fag-5-rig