Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
evanjonmurray

Utferd: Student Evan Jon Murray på utferd i et emne innen naturforvaltning. Foto: Ronny Steen

Mastervinner i skjæringspunkt

Naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er vinneren av studentenes kåring av beste masterprogram innen biologiske fag. Professor Tone Birkemoe sier at den største utfordringen er skjæringspunktet mellom bruk og vern av natur.

Tekna Magasinet har for femte året på rad rangert alle masterprogrammene for syv av Studiebarometrets faggrupper innen teknologi og naturvitenskap. Studiebarometeret er en undersøkelse fra NOKUT hvor alle studenter i Norge kan gi karakterer på sine respektive studieprogrammer. Her presenterer vi mastervinneren i faggruppe biologiske fag:

1. Dere topper Studiebarometeret for masterprogrammer i biologiske fag for 2019, for tredje året på rad. For 2016 var dere nede på en niendeplass. Hva er det viktigste dere har gjort for å etablere dere på toppen de siste tre årene?

– Vi skulle gjerne kunne peke på en konkret endring vi gjorde i studiet eller i måten vi arbeider med studiekvalitet på som forklarer hvorfor studentene plutselig evaluerte studiet som så mye bedre, men det kan vi ikke. Det eneste vi kan si er at vi har arbeidet seriøst med studiekvalitet over mange år. Kanskje er det slik at mange små og bra endringer plutselig utløser en merkbar kvalitetsheving?

nmbu tone birkemoe
Professor og faggruppeleder Tone Birkemoe Foto: NMBU

– Vi jobber på samme måte med studiekvalitet som tidligere: kontinuerlig kvalitetsarbeid. Vi tar hele tiden små grep for å følge med på den faglige utviklingen og for å opprettholde studiets relevans, men med stort vekt på å beholde det som allerede fungerer bra.

2. Sammenlignet med 2018 har dere i 2019 en klar nedgang i studentenes vurdering av «Tilknytning til yrkeslivet» og en klar oppgang for «Medvirkning». Har dere noen forklaring på disse endringene?

– Det kan selvfølgelig være tilfeldigheter mellom år, det er tross alt ikke så mange respondenter fra hvert kull. Vi tror allikevel at det kan være en annen forklaring:

– Vedrørende «Tilknytning til yrkeslivet» tror vi det vil være naturlig at den verdien varierer hvert andre år. I løpet av studiet skal studentene skrive en forvaltningsplan for en ekstern arbeidsgiver. I dette arbeidet forholder de seg til en reell problemstilling og samarbeider med en kontaktperson i forvaltningen. Dette emnet gis høsten i partallsår, og det er naturlig at tilknytning til yrkeslivet føles spesielt høyt det året de skriver denne oppgaven.

– Oppgangen i studentenes følelse av mulighet for medvirkning til studiets innhold kan nok forklares med at vi denne høsten startet en omfattende evalueringsprosess av studiet. I løpet av prosessen ble alle studenter invitert til å komme med innspill på programmets innhold og kvalitet. Vi tar studentenes tilbakemeldinger like alvorlig hvert år, men arbeidet med evalueringen har nok gjort at hver enkelt student føler at deres mulighet til å påvirke studiet er ekstra stor. For øyeblikket venter vi på tilbakemelding fra den eksterne ekspertkomiteen. Vi håper på mange konstruktive tilbakemeldinger.

3. Hva er den største samfunnsmessige utfordringen fagområdet Naturforvaltning står overfor i dag?

– Naturforvaltning dreier seg om skjæringspunktet mellom bruk og vern av natur. En sentral utfordring har vært, og vil fortsette å være, hvordan samfunnet prioriterer utnyttelsen av naturarealene. Disse områdene er under sterkt press grunnet utbygging av infrastruktur, boliger, hyttefelt i fjellområdene, nedbygging av strandsonen og næringsutvikling, for å nevne noe. Et økt behov for, og politisk vilje til å satse på, fornybar energi vil kreve store arealer i form av vindmølleparker, kraftanlegg og kraftgater.

– I tillegg har samfunnet et ansvar for å forvalte vår natur slik at neste generasjon overtar en mangfoldig og livskraftig natur. Det betyr at vi blant annet må sørge for at forskjellige naturtyper tas vare på og at vi sørger for å stanse tapet av biologisk mangfold. Våre kandidater kommer ikke til å mangle faglige utfordringer i årene som kommer.

masterprogrammer-biologi

masterprogrammer biologi