Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En stor gruppe unge mennesker med diplomer

Vinnere. Her er årets vinnere av skoleutstillingen AHO Works ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Prioriterer bærekraftig arkitektur

Master i arkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er vinneren av studentenes kåring av beste masterprogram i bygg- og anleggsfag. Rektor Ole Gustavsen sier at bærekraftig arkitektur er den største utfordringen fagområdet står overfor i dag.

Tekna Magasinet har for femte året på rad rangert alle masterprogrammene for syv av Studiebarometrets faggrupper innen teknologi og naturvitenskap. Studiebarometeret er en undersøkelse fra NOKUT hvor alle studenter i Norge kan gi karakterer på sine respektive studieprogrammer. Her presenterer vi mastervinneren for bygg- og anleggsfag:

1. I Studiebarometeret har dere gått fra være suverene til å bli enda mer suverene blant masterprogrammer innen bygg- og anleggsfag. Det er forbedringer på alle underliggende indekser, men dere får fortsatt svakest tilbakemeldinger på tilknytning til arbeidslivet, medvirkning og organisering. Hva kan dere gjøre for å forbedre disse områdene ytterligere?

– Vi har masterprogrammer både i arkitektur, design og landskapsarkitektur. Koblingen til arbeidslivet oppleves ulikt av våre studenter. Mens designstudenter er meget fornøyd med koblingen til arbeidslivet, er arkitekturstudenter mer blandet i tilbakemeldingene. Spesielt savner de mulighet for samarbeid med arbeidslivet i oppgaver. Introduksjonen til arbeidslivet og hvilke kompetanser som etterspørres er de også mindre sikre på enn designstudentene.

– Skolen har tett kontakt med profesjonene gjennom at mange av våre lærere også er utøvende arkitekter og at vi har mange studenter som har deltidsjobber på arkitektkontorer. Vi støtter også opp under flere studentinitiativ som sørger for tettere kontakt med arbeidslivet. Vi må likevel arbeide mer systematisk og på tvers av skolen med denne utfordringen. Vi må se på en bedre kobling til arbeidslivet blant annet gjennom studentoppgavene og tettere involvering på kursnivå.

– Studenter på design og arkitektur er ikke helt fornøyd med organiseringen av studiene. Designstudenter er minst positive. Det arbeides målrettet og systematisk med mer og tydeligere informasjon på et tidligere tidspunkt. Vi har også etablert en tillitsvalgtordning i hvert kurs som gir resultater.

Fire mennesker står i et stort telt
Luftig. Her er fire arkitektstudenter som laget et rom av teip og plast og luft.

2. Dere har tidligere uttalt at dere måler dere mot de beste arkitektur- landskap- og designskolene i verden. Hvordan måler dere dette, og hvordan ligger dere an i en internasjonal målestokk?

– Det er vanskelig å måle en-til-en. AHO er en liten skole. De fleste internasjonale skolene i vårt felt er en del av store universiteter. Men vi måler nivået på flere måter:

  • Vi hevder oss godt i internasjonale studentkonkurranser
  • Vi får høyt kvalifiserte fagpersoner som søkere på våre internasjonale utlysninger
  • Vi tiltrekker oss svært mange søker til våre internasjonale mastere
  • Vi er en svært attraktiv samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt – både innen forskning og utdanning

3. Hva er den største samfunnsmessige utfordringen fagområdet arkitektur står overfor i dag?

– Å skape et bærekraftig samfunn er vår tids største utfordring. Den utfordringen gjelder selvsagt oss alle, men særlig for fagområdet arkitektur. Klimaendringer, biologisk mangfold, migrasjon, digitalisering, urbanisering og demokratisk utvikling står sentralt. Mye ny kunnskap og mange nye løsninger er utviklet de siste årene, så her har vi en unik mulighet til å bidra enda mer.

masterprogrammer-bygg-og anlegg

masterprogrammer bygg- og anlegg