Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Gruppebilde av studenter og faglærere på en årlig ekskursjon til Hitra

Ekskursjon. Studenter og faglærere er her på en årlig ekskursjon til Hitra og Frøya for å få et innblikk i HMS-utfordringene som havbruksnæringen står ovenfor. Øverst fra venstre: Karina Helle, Emilie Låstad, Ingvild Ytterhaug, Trygve Maridal Olsen, Alexander Tri Vinh Ly, Ola Sandvik Trangmyr, Charlotte Hjelmseth Larssen, Hanne Grethe Kjerpeseth, Tonje Pedersen, Nataliya Basarab, Mei Yain Fung, Nora Sakshaug, Ingrid Storbakken, Steffen Monstad og Camilla Hefre Lie

Økt popularitet med FNs bærekraftsmål

Helse, miljø og sikkerhet ved NTNU er en av vinnerne av studentenes kåring av beste masterprogram i Studiebarometeret. Professor Eirik Albrechtsen tror at programmets dekning av flere av FNs bærekraftmål har gjort HMS-studentene mer ettertraktet.

Tekna Magasinet har for femte året på rad rangert alle masterprogrammene for syv av Studiebarometrets faggrupper innen teknologi og naturvitenskap. Studiebarometeret er en undersøkelse fra NOKUT hvor alle studenter i Norge kan gi karakterer på sine respektive studieprogrammer.

Her presenterer vi mastervinneren i faggruppe Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre:

1. Deres masterprogram viser sterk fremgang i tilbakemeldingene fra studentene sammenlignet med tidligere år. Hva mener dere har bidratt til denne fremgangen?

– Årsaken til at vi klarer å opprettholde gode evalueringer over tid er et resultat av kontinuerlig forbedringsarbeid. Vi har et studieprogramsråd med faste vitenskapelige ansatte, representanter fra næringslivet og studentrepresentanter. Der diskuteres studieprogrammets innhold og læringsaktiviteter med mål om å identifisere tiltak som kan forbedre studieprogrammet ytterligere. Studiebarometeret, interne evalueringer, emnerapporter og annet brukes som grunnlag for forbedringer. Helse, miljø og sikkerhetsarbeid i praksis handler blant annet om systematisk forbedringsarbeid. Da må vi også utføre dette i praksis på eget studieprogram.

2. Studiebarometeret viser et stort hopp i antall timer brukt på egenstudier på deres masterprogram sammenlignet med tidligere år. Er studentene blitt mer ambisiøse eller er masterprogrammet blitt mer krevende?

– Programmet er i stadig utvikling. En forklaring kan være at deler av programmet er blitt mer krevende. Det kan også hende at studentene er blitt mer ambisiøse. Vi opplever at vi har engasjerte og nysgjerrige studenter.

3. I 2017 meldte dere om økende interesse for helse, miljø og sikkerhet i arbeidsmarkedet. Dere varslet også en undersøkelse om forventninger fra forvaltning og næringsliv til deres fagområde. Hvordan har dette utviklet seg de siste årene?

– Vi har i 2019 hatt en såkalt periodisk evaluering av studieprogrammet. Det er en del av NTNUs system for kvalitetsstyring. En del av dette arbeidet har vært å kartlegge relevans for arbeidsliv og samfunn. Resultatet av dette blir publisert i løpet av våren. NTNUs kandidatundersøkelse viser at 100 prosent av de kandidatene som ble uteksaminert i 2019 er i jobb. Omtrent 3 av 4 hadde jobb før fullført utdanning.

– Vi tolker dette som at vi utdanner kandidater med relevans for arbeidslivet og som er ettertraktet i arbeidslivet. Noe av den økende interessen kan kanskje forklares med at vi utdanner kandidater med relevans for flere av FNs bærekraftsmål relatert til helse, arbeidsmiljø, sikkerhet i arbeidslivet, samfunnssikkerhet, klima og miljø.masterprogrammer naturvitenskap

masterprogrammer-naturvitenskap