Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
To kvinner og en mann ved vannet fyller vannprøver i flasker

Studenter på masterprogrammet miljø- og naturressurser tar vannprøver i forbindelse med feltkurs. Foto: Gunnhild Riise.

Mastervinner mener pandemien har gitt større respekt for naturen

Miljø- og naturressurser ved NMBU er vinneren av studentenes kåring av beste masterprogram innen biologiske fag. Førsteamanuensis Mona Henriksen mener at den pågående pandemien har medført større respekt for naturen og naturvitenskapen.

 Tekna Magasinet har for sjette året på rad rangert alle masterprogrammene for syv av Studiebarometrets faggrupper innen teknologi og naturvitenskap. Studiebarometeret er en undersøkelse fra NOKUT hvor alle studenter i Norge kan gi karakterer på sine respektive studieprogrammer. Her svarer førsteamanuensis Mona Henriksen for mastervinneren innen biologiske fag (se resultatene for alle masterprogram i denne faggruppen nederst).

Førsteamanuensis Mona Henriksen. Foto NMBU.

Hvordan tror dere at den pågående pandemien kan påvirke fagområdet Miljø og naturressurser fremover?

– En positiv ting som har kommet ut av dette, er større respekt for naturen og naturvitenskapen. Uansett pandemi eller ei, så tror vi at arbeidslivet vil ha et økende behov for kandidater som behersker sammenhenger mellom det abiotisk og biotiske og kan bruke dette opp mot problemstillinger knyttet til bærekraftig bruk av naturressurser; reduksjon av menneskeskapte klimaendringer samt nødvendige klimatilpasninger; resirkulering av avfall og hvordan vi bedre kan bidra til et kretsløp som ivaretar ikke-fornybare ressurser. Problemstillinger som blir stadig viktigere i et samfunn som har som mål å redusere vår avhengighet av fossil energi.

Inspirasjon er den indeksen hvor deres studenter gir aller høyest vurdering av masterprogrammet. Hva kan ha bidratt til å holde inspirasjonen oppe midt i en pandemi?

– Det har vært viktig for oss å legge til rette for at studentene skal få gjennomføre sine emner og masteroppgaver på mest mulig vanlig måte. Heldigvis var det færre restriksjoner i sommer slik at de fleste feltarbeid og prøvetakning kunne gjennomføres, og masterstudenter har fått høy prioritet slik at de har kunne utføre laboratorie- og analysearbeid også når smittevernstiltakene har vært strenge.

Dere gjør det bedre på alle indekser i 2020 enn i 2019, med unntak for tilknytning til arbeidslivet. Tilknytning til arbeidslivet fikk den svakeste vurderingen av studentene også i 2019. Hvorfor er det så vanskelig å gjøre studentene mer fornøyd på dette området?

– På dette punktet har vi fått lite tilfredsstillende respons i flere år. Vi har nylig opprettet et oppstartskurs for nye masterstudenter der noen delmål er å styrke klassefølelse, bli kjent med valgmuligheter innenfor studieprogrammet, og å vise tilknytninger til arbeidslivet med blant annet bedriftsbesøk. Dette er et felles kurs for alle mastergradsstudentene på studieprogrammet, og vi håper at det vil bidra positivt. Vi har også årlige arrangement der kandidater som har vært i jobb noen år kommer tilbake til Ås og forteller om sitt arbeid, sine erfaringer og gir råd til dagens studenter.

– Men disse tiltakene dekker ikke hele informasjonsbehovet til studentene. Dessverre har nok unntakstilstanden rundt korona-pandemien gjort at vi ikke ser så mye gjennomslag for disse endringene ennå, studentene har ikke fått være i lag så mye vi hadde ønsket. En annen grunn til at dette er vanskelig er at masterutdanningen i Miljø og naturressurser ikke gir en spesifikk yrkestittel, mange av våre studenter etterspør nettopp dette «hva blir jeg?». Vi er i gang med å se på hvordan vi kan trene alle studentene i å formidle sin egen kompetanse.

Les om mastervinnerne i de andre kategoriene her:

Mastervinner ønsker delt kildekode for koronavaksiner

Mastervinner vil avsløre miljøbobler

Flertallet av studentene jobber med bærekraft

Mastervinner motvirker eldrebølgen

Mastervinner på studentjakt

masterprogrammer-biologi (2).svg