Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Utsikt over Oslo

Tema: Bio- og klima

Biomangfold i byplanleggingen

Oppdatert: 2. juni 2021 Streaming

Case: Oslofjorden

Dette er andre gangen Tekna arrangerer Biomangfold i byplanlegging. Denne gangen skal vi se nærmere på fjordene utenfor byene hvor biomangfoldet blir truet og ødelagt av stor menneskelig aktivitet, utbygging og avrenning fra byen. Hvordan kan vi bidra til en at også byfjorden blir grønn og levende gjennom byplanlegging, tilrettelegging og restaurering? Vi går grundig inn i dette tema ved å ta for oss Oslofjorden.

Menneskelig aktivitet og industri påvirker også biomangfoldet i fjordene våre. Dette ser vi spesielt i fjordene tilknyttet de store byene. Hvordan kan biologer og teknologer bidra til at byfjordene blir mer levende, renere og med mer biomangfold?

Konferansen har som mål å gi de ulike bransjene, institusjonene og organisasjonene som jobber med byutvikling og biologisk mangfold en møteplass og debattarena hvor kunnskap, erfaringer og visjoner for fremtidig utvikling kan deles, og bidra til åpenhet og handling på tvers av bransjer og institusjoner.

Program:

  1. Hvordan er det egentlig å leve under vann i Oslofjorden – med Pia Ve Dahlen og Gry Anita Eriksen
  2. Tiltaksplan for Oslofjorden – Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet
  3. Restaureringsløsninger for fjordene og marint vern – kort innledning av en fra Norith Eckbo, SABIMA og representant for Tekna Naturmangfold.
  4. Naturbasert marin restaurering – naturen som læremester. Hva er utfordringene og teknologiutviklingsbehov? Hva er mulighetene i Oslofjorden? – Eli Rinde, NIVA og Elin Sørensen, NMBU
  5. Oppsummering og spørsmål fra seerne.
Stikkord: oslofjorden

Les også