Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Aktuelt

Tekna tar tak for biologisk mangfold i hovedstaden

Publisert: 19. juni 2019

Tekna har som partner for Oslo som europeisk miljøhovedstad vært med å løfte biologisk mangfold på dagsorden. Onsdag 19.juni var et hundretalls fagfolk samlet til konferanse i Oslo om biologisk mangfold i byplanleggingen.

Tekna-arrangementet en del av Biomangfoldsuka i Oslo, og inngår som en del av miljøhovedstadsåret i Oslo.

- Tekna har bærekraft som en av sine hovedsatsinger framover. Bærekraftsmålene må sees i sammenheng med hverandre, og biologisk mangfold er en viktig del av dette arbeidet. Våre teknologer og naturvitere er viktige i arbeidet med å finne de gode klima og miljøløsningene, sier direktør for samfunnspolitikk i Tekna Monica Tjelmeland, som ønsket velkommen til konferansen.

Byrådssekretær for byutvikling Rasmus Reinvang påpekte hvorfor biologisk mangfold er så viktig når vi skal planlegge videre utvikling av byen.

- Biologisk mangfold handler om å ta vare på vår natur, at barn vet hvor maten de spiser kommer fra og hvordan den blir til. Det handler om å ha en by i balanse, sa han.

Oslo topper på artsmangfold!

Biolog i bymiljøetaten Kjell Isaksen fortalte om status for biomangfoldet i hovedstaden.

- Oslo er faktisk den mest artsrike kommunen i Norge, med over 15 000 påviste arter. Med sitt relativt milde klima og sin kalkrike berggrunn, har hovedstaden et stort artsmangfold. Mange tror dette er på grunn av marka, men mye av mangfoldet finnes faktisk i byggesonen og på øyene, sa han.

Isaksen understreket at selv om mangfoldet er stort i Oslo, er det også her flest arter er truet.

- Oslo den kommunen som har tapt flest arter de siste tiårene, og det er bekymringsfullt. Artsmangfold er viktig for opplevelse, trivsel og folkehelse. I dette arbeidet er bevaring av naturverdier viktigere enn kompenserende tiltak, mente Isaksen.

Tekna ønsker gjennom konferansen å etablere en arena for samhandling forr de ulike bransjene og organisasjonene som jobber med byutvikling og biologisk mangfold.

- Temaet har kanskje vært litt lite diskutert, men er helt klart på vei oppover på samfunnets agenda, sier Monica Tjelmeland i Tekna.

Les også