Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
små planter i pipetter

Tema: IKT

Biologisk mangfold og bruk av stordata

Oppdatert: 30. sep. 2021 Streaming

Hvordan overvåker vi naturmangfoldet i Norge? Hvilke metoder og teknologier brukes for å samle inn, analysere og visualisere stordata fra miljøet?

I dette seminar forteller forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) om datakilder, sensorer og statistiske modeller som kan brukes til å kartlegge for eksempel dyrelivets geografiske bevegelser og leveområder. Kan modellenes prediksjoner brukes til å planlegge inngrep i naturen, som beskytter våre marine og terrestriske ressurser bedre?

Programmet:

  • Bruk av stordata og citizen science i forsking på naturmangfold
    Nye og store datakilder blir i økende grad benyttet til å beregne og til å forutsi endringer i naturmangfoldet. Disse nye datakildene gir helt nye muligheter til å forstå menneskelig påvirkning på naturen, men krever også nye og til dels avanserte analyser for å kunne tolkes.

    Erlend B. Nilsen, NINA

  • DNA-basert overvåking
    DNA-basert overvåking blir blant annet brukt til påvisning av amfibier og fremmede fisker, overvåking av terrestriske insekter og sporing av parasitter og diett hos hjortedyr. DNA-metastrekkoding genererer store mengder data som krever avansert bioinformatikk og stiller spesielle krav til publisering og åpenhet.

    Frode Fossøy, NINA

Les også