Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
skog

Tema: Bio- og klima

Naturbaserte løsninger - grønne versus grå

Oppdatert: 15. jan. 2024 Streaming

Velkommen til fagtreff hvor du vil få aktuelle eksempler på aktiviteter som benytter naturbaserte løsninger (NBS) som tiltak, samt vurderinger av dette tiltaket i forhold til annen miljøteknologi

Formålet med NBS er bærekraftig forvaltning og bruk av naturen for å takle samfunnsutfordringer. Dette inkluderer vannforurensning, klima i endring (flomdemping og tilpasning), vannsikkerhet, matsikkerhet, menneskers helse, sikring mot ras og tap av biologisk mangfold. Vår tids store utfordringer som klimaendringer, forurensing og tap av og biologisk mangfold er kriser som må sees i sammenheng. NBS løser ikke bare et isolert problem, men tilfører samtidig omgivelsene noe mer som er bra for mennesker og natur.

I Norge har NBS blitt benyttet som tiltak innen vannmiljø siden 1970-tallet. Aktivitetene omfatter i dag et mangfold av løsninger for å forbedre vannkvaliteten på avløp og avrenning ved å tilrettelegge for renseprosesser i bekker, vegetasjonssoner, dammer, våtmarker, jord og i grunnvannsmagasin. Fagtreffet presenterer aktuelle eksempler og det gis vurderinger NBS i forhold til annen miljøteknologi.

Her finner du en rekke tidligere opptak fra fagtreff i regi av Norsk Vannforening.

Relaterte bærekraftsmål

Les også