Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
slam

Tema: Bio- og klima

Slam og slambehandling

Oppdatert: 11. mars 2024 Streaming

Slambehandling handler blant annet om å ha fokus på bærekraftig ressursforvaltning og dette fagtreffet skal gi litt generell innføring om slam og innsikt i mulighetene i det som har med slam å gjøre.

Det er alltid utfordringer knyttet til slam fra avløpsrenseanlegg og slambehandling, men med dagens fokus på bærekraft vil flere og flere kommuner sannsynligvis tenke annerledes om det å behandle slam og det å utnytte ressursene i slammet. Vi skal i dette fagtreffet se på effektiv slamhåndtering som energiutnyttelse og miljøvennlig gjenvinning. Vi går igjennom dagens praksis og metoder, nedstrømsløsninger og morgendagens mulighetsrom.

Norsk vann la fram ny slamstrategi i fjor sommer. Vil den få konsekvenser for vannbransjen?

På programmet:

 • Forskjellige type avløpsslam, egenskaper, muligheter og utfordringer
  Christensen Morten Lykkegaard, Aalborg Universitet
 • Siste nytt om endringer i nye gjødselvareforskrifter
  Torhild T Compaore, seniorrådgiver, Mattilsynet Region Stor-Oslo Lokasjon Ski
 • Nye resultater om organiske miljøgifter i avløpsslam
  Line Diana Blytt, Seniorrådgiver, Norwaste AS
 • Nytt Biogassanlegg
  Jon Mills
 • Fremtidens slamhåndtering: Hvordan kan vi sikre Hygenisering og akseptabelt innhold av mikroforurensinger? Resultater fra FoU i RenCARBio- og N2-Applied-prosjektene
  Eilen Arctander Vik, Research manager, Aquateam COWI AS
 • Ulike teknologier for pyrolyse og miljøgifter. Biokull som adsorbent.
  Erlend Sørmo, Rådgiver, Norges Geotekniske Institutt avd Oslo
 • Risikovurdering av miljøgifter
  Trine Eggen, Seniorforsker, NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Her finner du en rekke tidligere opptak fra fagtreff i regi av Norsk Vannforening.

Relaterte bærekraftsmål

Les også