Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
tømmerstokker

Tema: Bio- og klima

Vann og økt skogsdrift - endring av hydrologi i nedbørsfelt

Oppdatert: 4. sep. 2023 Streaming

Gode tømmerpriser medfører økt hogst. Hva har dette å si for hydrolog og hva er konsekvenser for vannkvalitet i nedbørfeltet? Hvordan gjennomføres hogst, og hvordan er lovverket rundt hogst og skogsdrift? Velkommen til fagtreff i Norsk Vannforening

På programmet:

 • Potensielle effekter av intensivert skogbruk på vannkvalitet
  Øyvind Kaste, Niva
 • Effekter av skogsdrift på avrenning av næringsstoffer og mobilisering av kvikksølv
  Heleen de Wit, Niva
 • Foreløpige resultater fra Innlandet og Viken vannregions prosjekt om skog og vannmiljø.
  Eva Skarbøvik, Nibio
 • Kantsoner i skog
  Mathis Lunde, Statsforvalteren
 • Bekkene – skogens kapillærer
  Ruben Pettersen, Nibio
 • Skogbruket i Norge
  Bjørn Håvard Evjen, Nibio

Her finner du en rekke tidligere opptak fra fagtreff i regi av Norsk Vannforening.

Relaterte bærekraftsmål

Les også