Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 207 treff
 1. Høring: Forslag om ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor

 2. Høring: Forslag om ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor

  Forslag om ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor (pdf) Sendt til Akademikerne Høringsinnspillet ... innføres, bør summen av arbeidsforhold innenfor offentlig og privat AFP samlet legges til grunn. Det bør...

  Artikkel Politisk 20. jan. 2023
 3. Forskning, næringsliv og offentlig sektor må jobbe sammen for at vi skal klare å lykkes med grønn omstilling og ny vekst

  Foredrag med Camilla Stoltenberg under Lerchendalkonferansen 2024 Men, hvordan samarbeide mest effektivt for å nå nye mål og løse de store utfordringene? Camilla Stoltenberg Konsernsjef...

  Artikkel 7. feb. 2024
 4. Teknas politikkdokument om offentlig sektor

  Teknas politikkdokument om offentlig sektor Tekna vil ha en offentlig sektor Styring, ledelse, tillit ... Tekna mener at Norge skal ha ”verdens beste offentlige sektor”. Det sikrer nåværende og fremtidige innbyggere...

  Artikkel 18. feb. 2020
 5. Lønnsoppgjørene i offentlig sektor til mekling

  Lønnsoppgjørene i statlig og kommunal sektor og i tariffområdet Oslo kommune går nå til mekling etter ... Innspurten i meklingene er 12. -14. oktober. Statlig sektor Det er brudd i hovedtariff-forhandlingene mellom...

  Artikkel 18. sep. 2020
 6. Hvordan ser offentlig sektor ut i 2040?

  ...ut de neste 20 årene. Hvordan vil egentlig det offentlig se ut i 2040? Fire fremtidsbilder Rapporten kommer ... Norge lever fortsatt av oljen, mens deler av offentlig sektor leder vei med digitalisering og innovasjon...

  Artikkel Kursinnsikt 30. des. 2019
 7. Derfor fungerer design thinking så godt i offentlig sektor

  Design thinking hjelper det offentlige å forstå brukernes behov og å utnytte mulighetene som ligger i ... i ny teknologi. Kursinnsikt Det offentlige spiller naturlig nok en viktig rolle i hvordan samfunnet vårt...

  Artikkel Kursinnsikt 2. okt. 2019
 8. ABE-reformen og grønt skifte – Offentlig sektor som oppdragsmarked

  Offentlig sektor «støpes om» gjennom en avbyråkratiserings- og effektiviserings reform. Samtidig skal ... skal sektoren møte «Det grønne skiftet» sammen med resten av samfunnet. Har du en god idè som både er «effektiv»...

  Artikkel Ledelsesbloggen 25. apr. 2019
 9. Høring: NOU 2022 13 Med videre betydning – Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

 10. Moderat lønnsvekst i 2023

  2023. I privat sektor var veksten i gjennomsnittslønnen på 4,8 prosent. I offentlig sektor var lønnsutviklingen ... Aktuelt Veksten i gjennomsnittslønnen i privat sektor var i 2023 på 4,8 prosent, mens den i 2022 var...

  Artikkel Aktuelt 9. jan. 2024
 11. Innspillsmøter Politisk plattform

  ...tre ulike tema: digitalisering og teknologi, offentlig sektor og skole og energi. Møtene har en ramme på ... temamøter innenfor temaene digitalisering, offentlig sektor og skole og energi. På disse møtene skal innholdet...

  Artikkel Politisk 15. mars 2024
 12. I konkurransen om arbeidstakerne må lønn brukes i større grad enn i dag

  ...utdannelse, og at det offentlige sliter med å få tak i de folkene de trenger for å sikre offentlig finansierte ... behov for høyt utdannede i både privat og offentlig sektor og akademikere har nøkkelroller i de store...

  Artikkel Aktuelt 15. des. 2023
 13. Vurderer du ny jobb? Ikke glem å sjekke pensjon.

  ...min pensjon? Hva er pensjonsbetingelsene i offentlig sektor? Og hva med AFP? Pensjon er viktig ved jobbskifte ... Green Cta – Dette bør du sjekke ut, for i privat sektor er det store variasjoner når det gjelder tjene...

  Artikkel Aktuelt 6. sep. 2023
 14. – Eierne må dele mer av overskuddene

  ...at offentlig sektor får en lønnsutvikling som gjør den i stand til å konkurrere med privat sektor om ... om kompetansearbeidskraften. – Dersom offentlig sektor skal være i stand til å rekruttere og holde på nøkkelkompetanse...

  Artikkel Aktuelt 20. feb. 2024
 15. – Krever reallønnsvekst

  Mandag kl 13 startet hovedtariffoppgjøret i kommunesektoren, og Leborg overleverte årets krav til KS. – ... reallønnsvekst for våre medlemmer. Lønnsgapet til privat sektor kan ikke fortsette å øke, sier Leborg. Tekna forhandler...

  Artikkel Aktuelt 15. apr. 2024
 16. Krever reallønnsvekst i staten

  ...høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier ... og dermed den største hovedsammenslutningen i sektoren. Akademikerne har en klar forventing om reallønnsvekst...

  Artikkel Aktuelt 27. apr. 2023
 17. ​​Teknas innspill til regjeringens digitaliseringsstrategi​

 18. Arbeidstakerne får stadig mindre av verdiskapingen

  ...og at lønnsveksten var høyere i privat sektor enn i offentlig forvaltning. – TBU-tallene og SSB-statistikken ... sier Kvam. Han påpeker at Teknas avtaler i privat sektor sikrer at lønnsdannelsen foregår lokalt etter de...

  Artikkel Aktuelt 20. feb. 2023
 19. Høring: NOU 2022 13 Med videre betydning – Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

  ...kartlegge kompetansebehovet for digital sikkerhet i sin sektor. Det må settes i gang tiltak for å øke rekrutteringen ... foreslår å øke offentlig finansiering av nærings-PhD og offentlig PhD innen sektorovergripende samfunnskritiske...

  Artikkel Politisk 22. feb. 2023
 20. Innspill til nasjonal oppfølging av den internasjonale naturavtalen

 21. ​​Teknas innspill til regjeringens digitaliseringsstrategi​

  ...digitaliseringens mulighetsrom til å sikre innbyggerne gode offentlige tjenester, et velfungerende arbeidsliv, og generelt ... standardisering av innebygd sikkerhet i alle offentlige prosjekter. bevege seg bort fra klassisk prosjektmetodikk...

  Artikkel Politisk 29. nov. 2023
 22. Rekordmange tillitsvalgte på Tekna-konferanse

  ...når det det er mangel på dem både i privat og offentlig sektor? Dette var blant temaene på Arbeidslivspolitisk ... omstilling i offentlig sektor Et annet tema som ble løftet på denne konferansen var offentlig sektors evne...

  Artikkel Aktuelt 15. jan. 2024
 23. Vil ha reallønnsvekst i kommunene

  ...holde på våre medlemmer i konkurransen med privat sektor, sier forhandlingsleder i Tekna Kommune Sonia Monfort ... virksomheter bedre sjanser til å konkurrere med privat sektor om kompetansen til Teknas medlemmer. Over tid har...

  Artikkel Aktuelt 30. mars 2023
 24. Enighet i forhandlingene om pensjonsregler for ansatte med særaldersgrenser

  ...påslagsmodellen på samme måte som øvrige ansatte i offentlig sektor. Men de som går av tidlig på grunn av særaldersgrense ... er avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor, som ble inngått mellom partene i mars 2018...

  Artikkel Aktuelt 25. aug. 2023
 25. Teknas innspill til Rep.forslag om demokratisk kunstig intelligens og om kunnskap om og veiledning i bruk av kunstig intelligens