Design thinking i en krevende tid

I krisetider haster det å komme med gode løsninger. Kreativitet og nyskapning kan blomstre under trange kår, mener Ingunn Aursnes i Bouvet.