Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Aktuelt

Arbeidstakerne får stadig mindre av verdiskapingen

Publisert: 20. feb. 2023

Nye tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser høyere lønnsvekst i Norge, men kjøpekraften er fallende.

 –TBU-rapporten bekrefter det vi allerede vet. Høy aktivitet i norsk økonomi, høy lønnsomhet i mange bedrifter og stor mangel på kvalifisert arbeidskraft har resultert i høyere lønnsvekst, sier forhandlingsleder for Tekna Privat Anders Kvam.

SSBs lønnsstatistikk viste at lønnsveksten i 2022 var på 4,6 pst. og at lønnsveksten var høyere i privat sektor enn i offentlig forvaltning.

– TBU-tallene og SSB-statistikken er ikke helt sammenliknbare, siden TBU bruker et annet lønnsbegrep og en annen inndeling av økonomien. Historien de forteller er imidlertid den samme. Årslønnsveksten i industrien er for eksempel foreløpig beregnet til 4,0 prosent av TBU, sier Kvam.

Lenke til foreløpig TBU-rapport 

På tross av høyere lønnsvekst har prisveksten vært høyere, og for alle lønnstakere under ett er det en klar reallønnsnedgang. Samtidig har lønnsomheten i deler av næringslivet vært så høy at lønnskostnadsandelen har falt, viser TBU-tallene for industrien. Det betyr at eierne får en større del av verdiskapingen i virksomhetene.

– Det er viktig at arbeidsmarkedet fungerer og at lønnsveksten avhenger av den økonomiske situasjonen i den enkelte bedrift. Tekna mener lokal kollektiv lønnsdannelse fanger opp situasjonen på arbeidsmarkedet slik at kompetansen finner veien dit hvor den skaper størst verdier, sier Kvam.

Han påpeker at Teknas avtaler i privat sektor sikrer at lønnsdannelsen foregår lokalt etter de fire kriteriene: bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter.

Offentlig og privat i felles arbeidsmarked

Offentlig virksomheter konkurrerer med private bedrifter om den samme kompetansen. Dette mener Tekna offentlige arbeidsgivere må ta inn over seg.

– Det er viktig at offentlige arbeidsgivere tar innover seg at de konkurrerer i ett felles arbeidsmarked med privat sektor. Det er nødvendig for at offentlige virksomheter skal kunne beholde og rekruttere den kompetansen som er nødvendig for å løse de oppgavene de er gitt. Det er særlig viktig når vi nå er inne i en tid hvor det er knapphet på arbeidskraft og konkurransen om arbeidstakere er blitt tøffere, sier forhandlingsleder i Tekna Stat Linn Guste-Pedersen.

Forhandlingsleder Sonia Monfort Roedelé mener det i dag er altfor store lønnsforskjeller mellom privat og offentlig ansatte Teknamedlemmer.

Teknas lønnsstatistikk viser at det handler om lønnsforskjeller som øker opp til om lag 400 000 kroner i gjennomsnittslønn mot slutten av yrkeskarrieren.  Det er en stor utfordring. Tekna er at bekymret for at lønnsgapet igjen øker mellom offentlig sektor og privat sektor. Lønnsgapet er nå et problem for å beholde og rekruttere nødvendig kompetanse i kommunale og statlige virksomheter. Tekna er redd dette vil gå utover tjenestene som det offentlige skal levere, sier hun. 

 

 

Les også