Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bilde av skog, trær

Tema: Ledelse og utvikling

ABE-reformen og grønt skifte – Offentlig sektor som oppdragsmarked

Tekst av John M. Raaheim Publisert: 25. apr. 2019

Offentlig sektor «støpes om» gjennom en avbyråkratiserings- og effektiviserings reform. Samtidig skal sektoren møte «Det grønne skiftet» sammen med resten av samfunnet. Har du en god idè som både er «effektiv», «grønn» og «bærekraftig» kan offentlig sektor i dag være et marked for deg.

Reformer og omstilling i offentlig sektor

Solberg-regjeringen mener at forvaltningen må være mer omstillingsdyktig og bruke sine ressurser effektivt. Teknologiske utvikling gir nye muligheter, åpner for nye arbeidsformer og nye måter å løse oppgavene på. Offentlig forvaltning må bli mer målrettet, mindre byråkratisk. Kunnskapen om sammenhenger mellom ressursbruk og måloppnåelse må bli bedre og gjennomføringsevnen kraftigere.

ABE-reformen..

Regjeringen innførte derfor, fra og med budsjettåret 2015, en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen) som fast del av sitt budsjettarbeid. ABE-reformen innebærer, enkelt fortalt, at budsjettene i offentlige virksomheter reduseres med 0,5 % årlig og at de midlene man slik får «fristilt» blir omfordelt til politisk prioriterte formål. Det overordnede målet er å fornye, forenkle og forbedre. Man vil avbyråkratisere, ha mindre byråkrati.

..og grønt skifte som marked

Samtidig skal det i samfunnet skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag, et Grønt skifte. Vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrense, dvs. være bærekraftig. Mer skal gjøres og mer skal skje med stadig slankere budsjetter. Har du noe du vil tilby det offentlige ligger det her både muligheter og utfordringer.

Å selge til offentlige oppdragsgivere

Har du ideen din klar, du har kombinert ABE-reformen og grønt skifte, du kan fornye, forenkle og forbedre, gjøre det «grønnere», og samtidig billigere og snakke om bærekraftig utvikling når du presenterer deg, da kan du starte forberedelser til innsalget mot det offentlige. Mange står klar til å gi deg råd gjennom brosjyrer og kursvirksomhet. Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) er sentralt i offentlige innkjøp og har informasjon om hvordan du planlegger salg mot det offentlige, steg for steg.

Regler for offentlige anskaffelser

Avtaler og regelverk for salg til det offentlige er lett tilgjengelig på nettet. Som liten virksomhet bør du sette deg inn i regelverket rundt terskelverdier for anskaffelser. Oppdrag med totalkostnad mellom 100.000 og 1.3 mill. kroner behandles mindre formelt. Du bør også se på regelverket for åpne og begrensede anbudskonkurranser. Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) er viktig, særlig kapittel 7. Det offentlige legger ut sine anbud på DOFFIN (Database for offentlige innkjøp) og på TED som er EUs tilsvarende database.

Hva kan små virksomheter tilby det offentlige

I en idedugnad blant medlemmer av Tekna Egen bedrift ble konsulentvirksomhet og temaer som senariotekning og scenarier, gevinstrealisering og prosjektledelse nevnt. Offentlig sektor i Norge er ikke stor alle steder og mange steder mangler sektoren kompetansen ingeniører og teknologer normalt bærer med seg og som kan være svært relevant når man skal bevege seg gjennom ABE-reformen og grønt skifte samtidig. Her kan det også ligge muligheter for gründere som planlegger virksomhet med helt nye konsepter.

Alternative ideer, markeder og muligheter

Mange, som har forsøkt, vil si at å selge seg inn til det offentlige er for krevende for små virksomheter. Kjenner du offentlig sektor godt, har erfaring og nettverk etter å ha arbeidet der, og i tillegg spesialkompetanse som er særlig etterspurt kan det finnes åpninger for deg. Kan du ikke krysse av for flere poster på denne sjekklisten bør du kanskje finne andre markeder for ideene og tilbudene dine. Andre bloggposter peker mot offentlige ambisjoner du bør kjenne til. Digtal 21 og planer for overgang til mer sirkulær økonomi er blant disse. 
Vil du vite mer om Tekna Egen bedrift, som er Teknas tilbud til medlemmer som driver egen virksomhet, finner du mer på nettopp Tekna Egen bedrift. Har du innspill til og/eller synspunkter på fremstillingen i denne bloggposten er du velkommen med dine kommentarer i feltet nedenfor.

Les også