Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Møte med datamaskin, kvinner og menn

Tema: Ledelse og utvikling

Digital21 – Vel verdt og kanskje helt nødvendig å bruke tid på

Tekst av John M. Raaheim Publisert: 14. jan. 2019

Digital21 har lagt frem rapporter om Norges digitale fremtid. Her er det mye å hente for den som vil forberede seg på fremtiden, også om du driver virksomhet alene. Her gir vi deg en kort introduksjon.

Nytt produksjonsmønster.

Norge som stat, forvaltning og industrisamfunn er ikke spesielt fremoverlent når det gjelder digitalisering, men som privatpersoner er vi det. Det gir oss muligheter. Mange teknologier er enda bare i tidligfase. Dette gjelder som eksempel kunstig intelligens og 3-D-printing. Potensialet er langt fra hentet ut. Men når disse teknologiene kommer for fullt vil de gi oss et helt nytt produksjonsmønster og helt nye jobber. Her gjelder det å henge med.

60 tiltak for utvikling i riktig retning.

Digital21 har som mål å fremme norsk næringslivs evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. Digital21 har utarbeidet en strategi med mer enn 60 konkrete tiltak som alle sammen skal bidra til at vi som samfunn beveger oss i riktig retning. Strategien peker på fem viktige oppgaver som næringslivet, akademia og det offentlige må løse sammen.

Det må etableres en fremtidsrettet kunnskaps- og teknologibase for å utvikle ny næringsvirksomhet. Som nasjon må vi sikre at vi har tilstrekkelig kompetanse med riktig innretning. Dataressurser må gjøres tilgjengelig og vi må ha en næringsrettet utvikling av den nødvendige infrastruktur. Å sørge for cybersikkerhet er her helt avgjørende viktig. Det må utvikles et offentlig rammeverk som stimulerer innovasjon og digitalisering.

Relevant kunnskap og riktig kompetanse.

Du finner råd om kunnskap og kompetanse som dekker disse fem områdene i seks delrapporter som tar opp muliggjørende teknologier; forskning, utvikling og innovasjon; kompetansedataressurser og infrastruktur; digital sikkerhet og offentlig rammeverk.

Du bør skaffe deg grunnleggende innsikt i kunstig intelligens, stordata, tingenes internett og autonome systemer. Vi kan ikke alle være kompetente på alle områder av digital teknologi, men en grunnleggende forståelse av hva spesialistene på de enkelte områdene arbeider med, metodene de bruker og utfordringene de møter, vil opplagt gjøre det enklere å overleve som generalist og rådgiver.

Les strategisk/taktisk. Søk etter referanser. 

Digital 21 er oppfølger av en stortingsmelding fra 2016 og har så langt lagt frem seks rapporter og en syvende som syr disse sammen. Og det kommer ganske sikkert flere i form av offentlige utredninger og meldinger som konkretiserer oppfølging og finansiering av satsingen. Følg med. Les strategisk der du finner det interessant for deg og planene du har fremover. Skal du søke om forskningsmidler eller annen offentlig støtte for å komme i gang er referanser til disse rapportene viktig å ha med. Kanskje får det deg også til å legge nye planer? 

Design og Lean. Lær deg stammespråket.

Med nye teknologier kommer nye moteord og arbeidsmetoder. Disse må du lære deg om du skal vinne frem og skaffe deg oppdrag nå og senere. Her er noen av de begrepene du bør lære deg å ha oversikt over allerede i dag. «Design thinking» og på norsk «Tjeneste design» er aktuelle moteord, men også navn på metoder du bør skaffe deg innsikt i. «Lean» er et annet nøkkelord. Alt skal være «Lean» i dag. Du bør snarest skaffe deg innsikt i både «Lean thinking» og «Lean startup» om du vil henge med.

 

Les også