Høring: NOU 2022 20 Et helhetlig skattesystem

Tekna har gitt innspill på denne høringen på det som omhandler pensjon.