Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Stortingshøring: Nasjonal kontroll og digital motstandskraft for å ivareta nasjonal sikkerhet.

Publisert: 13. feb. 2023

Stortingshøring: Meld. St. 9 (2022–2023) Nasjonal kontroll og digital motstandskraft for å ivareta nasjonal sikkerhet. Så åpent som mulig, så sikkert som nødvendig (pdf)
Sendt til Stortingets justiskomité og presentert i muntlig høring hos komitten.

 

Teknas høringsinnspill kort oppsummert:

  • Behovet for IKT-sikkerhetskompetanse øker i takt med den økende digitaliseringen.
  • Regjeringen har ikke fulgt opp egne strategier knyttet til samfunnssikkerhet, ifølge Riksrevisjonens rapport.
  • Universiteter og høyskoler må tilrettelegge for etter- og videreutdanning innen digital sikkerhet basert på kartlegging av kompetansebehov, som departementene har ansvar for.
  • Rekruttering av doktorgradskandidater og vitenskapelig ansatte i UH-sektoren innen IT-sikkerhet er en utfordring.
  • Økte midler og rekrutteringstiltak for å ansette flere undervisere er nødvendig for å løse kompetansegapet innen IT-sikkerhet.

Les Stortingets avgitte innstilling til saken her.

 

 

Relaterte bærekraftsmål

Les også