Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en gruppe unge kvinner og menn med VR-headsett

Kursinnsikt

Hvordan ser offentlig sektor ut i 2040?

Publisert: 30. des. 2019

For å følge med på endringene i samfunnet, er eksperimentering og innovasjon helt nødvendig. Derfor starter Tekna et program som skal gjøre virksomheter forberedt på en verden i endring.

Verden er i en rivende utvikling, og det er en utakknemlig øvelse å skulle forutsi hvordan samfunnet ser ut om bare tre år.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har likevel utarbeidet en rapport som har forsøkt å beskrive hvordan Norge ser ut de neste 20 årene.

Hvordan vil egentlig det offentlig se ut i 2040? 

Fire fremtidsbilder

Rapporten kommer med fire ulike fremtidsbilder:

1) På kjente stier

I dette scenariet har ikke samfunnet endret seg så mye. Forskjellene i samfunnet har riktignok økt, men det har heldigvis ikke gått utover tilliten. Norge lever fortsatt av oljen, mens deler av offentlig sektor leder vei med digitalisering og innovasjon, mens andre deler henger etter. Samtidig blir det stadig vanskeligere å innfri nordmenns forventninger, og sektoren møter knallhard konkurranse fra store, internasjonale selskaper.

2) Henger bakpå

I dette scenariet sliter vi. Tilliten er svekket, og mange nordmenn har falt utenfor arbeidslivet. Det skaper uro og konflikter. Stadig skiftende prioriteringer, manglende kapasitet og kompetanse gir lav endringsevne i offentlig sektor. Samtidig er det krav om økt fokus på innovasjon som påvirker virksomheters strategi, organisering og verdiskaping. Det stiller nye krav til ledelse.

3) Spranget

I dette scenariet har vi lyktes godt. Tilliten er høy, og nye, innovative løsninger opprettholder og øker velferdsnivået. Overgangen til et klimavennlig samfunn ble kanskje ikke enkel, men de fleste opplevde omstillingen som rimelig og nødvendig. Med ny teknologi og digital transformasjon er systemene forbedret og menneskelige ressurser møtes på nye måter. Noen ønsker likevel ikke delta, eller klarer ikke å henge med.

4) Spredning i laget

Dette er kanskje marerittet. Tilliten er forvitret, ulikheten har økt og Norge mislyktes i å skape et klimavennlig samfunn. Næringsutviklingen stagnerte, og eksperimentering, prøving og feiling ble den nye hverdagen, uten at man klarte å systematisere kunnskap eller spre lærdommer. Noen løp foran, mens andre ble på stedet hvil.

Nye krav – nye løsninger

Bakgrunnen for spådommene er stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor som kommer i vår. Nye krav til innovasjon påvirker alt fra en virksomhets strategi og organisering til verdiskapningen.

For å følge med på endringene i samfunnet, er eksperimentering og innovasjon helt nødvendig.

– De mest innovative selskapene eksperimenterer hele tiden. De som ikke gjør det, vil sakke akterut. Det handler om å posisjonere seg, og å skape konkurransekraft ved å være klar over hvilke problemer kundene ønsker løsninger på, sier Ingunn Aursnes, som er senior manager i Sopra Steria.

Sammen med lederveileder Agnethe Ellingsen skal hun avholde det sju dager lange programmet Praktisk innovasjonsledelse. Det er utviklet for å gi deg praktiske metoder og verktøy for å oppfylle fremtidens krav enten du jobber i offentlig eller privat sektor.

Praktisk anlagt

– Programmet gir deg kunnskap og verktøy til å møte kravene som myndighetene og samfunnet setter. Det kommer til å bli mer digitalisering, effektivisering og Lean-metodikk, sier Anu Helena Laakso.

Hun er prosjektleder for Praktisk innovasjonsledelse.

– Programmet er veldig praktisk anlagt. Vi utfordrer deltagerne til å ta med seg et eget case fra sin jobb, som vi skal jobbe med å løse, forteller hun.

Hun trekker særlig frem de to kveldsarrangementene med erfaringsutveksling. Sopra Steria presenterer kundecaser om innovasjonsprosesser, og Tekna deler erfaringer med eget innovasjonsarbeid.

Samlingene blir også en ypperlig anledning til å knytte kontakter med andre som driver med innovasjon.

– Vi fokuserer hele veien på den praktiske kunnskapen. Det er et lite program med maks 20 deltagere, slik at oppfølgingen blir tett og god. Deltagerne lærer ikke bare teori, de skal kunne gjennomføre endringer i egen virksomhet også, sier hun.

Les også