Søkeside

Logg inn

Viser 26–50 av 51 treff
 1. Bompengeetikk og etisk refleksjon

  ...vegene Noen mener det. Vi trenger dem ikke med den standarden som er forutsatt i gjeldende Nasjonal Transportplan ... kollektivtransporten er det en utfordring for fellesskapet som er etablert i byer og kommuner. Politikerne...

  Artikkel Ledelsesbloggen 25. juni 2019
 2. Et hav av Big data

  Om big data ... verktøy i å overvåke fiskevelferd? Trenger vi en ny standard for registrering av data i havbruksnæringen? Last ... enkelte anlegg, uten at det nødvendigvis omsettes til felles informasjon.

  Artikkel 21. nov. 2018
 3. Typiske ventilasjonsløsninger i næringsbygg

  ...krav til varmegjenvinning både i TEK17 og passivhusstandarden gjør at balansert ventilasjon i de aller ... hvert lokale, eller med tilluft til noen rom og felles avtrekk. For eksempel har kontorbygg ofte tilluft...

  Artikkel Byggbloggen 12. jan. 2016
 4. Derfor kostet «verdens råeste kraftverk» ikke én krone mer enn budsjettert

  ...kamelspising Pedersen har lenge sett behovet for å standardisere løsninger for kontrollanlegg. Etter at datamaskinene ... har derfor stor tro på den nye revisjonen av standarden til kontrollanlegg i kraftforsyningen, som han...

  Artikkel 30. okt. 2018
 5. Unngå disse fire feilene i lønnssamtalen

  ...være godt forberedt. Tips og triks Gjennom tariffavtalene i Tekna har du som medlem rett på årlige lønnsforhandlinger ... Tekna, og har i mange år jobbet med å forhandle tariffavtaler og lønn i både statlig, privat og kommunal sektor...

  Artikkel 9. des. 2019
 6. Mye data, lite informasjon - Hvor mye data samler fiskehelsepersonell inn?

  ...aggregering av data fra flere produsenter og på et standard format vil gi bedre kontroll på fiskevelferd og ... det ligge felles standarder til grunn for innsamling av data. Hva må på plass: Felles standarder Myndighetskrav...

  Artikkel 26. nov. 2018
 7. Mot et digitalt klasseskille?

  ...arbeidsverktøy gir mange spennende jobbmuligheter og høy levestandard, mens andre ikke finner arbeid og inntekter ... konsekvenser for samfunnet, på arbeidsplasser, i faglige felleskap, nabolag og nasjoner. Foreningens etiske råd er...

  Artikkel Ledelsesbloggen 23. mai 2019
 8. Hvorfor lønner det seg å være medlem i Tekna?

  ...teknologi. Hos oss blir du en del av et stort fellesskap som gir deg en rekke fordeler igjennom studietiden ... har begynt å fuske? Samboerkontrakt - vi har standardkontrakt du kan bruke - ta kontakt! Husleietvister...

  Artikkel 10. aug. 2018
 9. Teknas politikkdokument om klima, miljø og energi

  ...og teknologisk utvikling. Den har sikret en levestandard og arbeidsvilkår for milliarder av mennesker ... i 2050. Tekna støtter Norges tilslutning til Parisavtalen, hvor Norge sammen med EU har forpliktet seg...

  Artikkel 18. feb. 2020
 10. Varsling: Stort Tekna-gjennomslag i Stortinget

  ...resultat av dette, har for eksempel Politiets Fellesforbund foreløpig rådet sine medlemmer til å la være ... gå foran som gode eksempler og sette en riktig standard for hvordan varslingssaker skal håndteres, til...

  Artikkel 29. mai 2019
 11. Jobb smart. Selg «samme» jobb flere ganger

  Selg deg inn. Rutiner, databaser, maler og standardrapporter. Dette er noe du etter hvert kan lage for ... Merk dem av i kalenderen. Sørg for at senere avtaler om oppdrag ikke fører til at du må ta tid fra ferien...

  Artikkel Ledelsesbloggen 22. mars 2018
 12. Tekna i Justiskomiteen

  Tekna i Justiskomiteen Tekna etterlyste en IKT-kompetansestrategi i sitt møte med Justiskomiteen ... kvalitet på vurderingene og en omforent tolkning av de rettslige standarder som ligger i lov og forskrift...

  Artikkel 24. okt. 2018
 13. Veiledning for lærere

  ...trukket seg fra avtalen. Det store spørsmålet framover er derfor hvordan en ny klimaavtale skal utformes ... på et trinn) å gjennomføre et klimatoppmøte i fellesskap ved å utvide antall elever i hver gruppe. Årlig...

  Artikkel 1. apr. 2019
 14. Hvordan skaper du verdi som leder?

  ...forventninger innfris, (2) sammenhengen mellom intern servicestandard og økonomisk resultat og (3) lederadferdstrekkene ... dine medarbeidere. Skap en felles forståelse mellom intern servicestandard og økonomiske resultater Tren...

  Artikkel 4. okt. 2018
 15. Energipolitikk

  ...knyttet til det indre energimarked gjennom EØS-avtalen. På globalt nivå nøyer jeg meg med, atter en gang ... Veldig mye står på spill. Dette er ikke enkelt. Levestandard, arbeidsplasser, barnebarn, er det en motsetning...

  Artikkel Energibloggen 7. feb. 2013
 16. Klimatoppmøte i skolen

  ...verdens første avtale om reduksjon av drivhusgassutslipp, Kyoto-avtalen, ble lagt. Kyoto-avtalen er basert ... signert på den tredje klimakonferansen i 1997. Avtalen forplikter industrilandene til å kutte utslipp...

  Artikkel 1. apr. 2019
 17. Teknas guide til en vellykket Arendalsuke

  Tekna, ITS Norge, BuildingSmart Norge, Integra, og Standard Norge utfordrer politikere, kommuner, store offentlige ... svarene på hvordan myndigheter og næringslivet i fellesskap kan utvikle de virkelig smarte byene og samfunnene...

  Artikkel 9. aug. 2019
 18. Kan CRISPR gi oss en mer bærekraftig havbruksnæring?

  ...bekostning av tiltak som opprettholder høy etisk standard og som sørger for at nyutviklede produkter er ... Sjømat Norge har svart på vår forespørsel med en felles tekst. Sjømatbedriftene takket nei til å delta...

  Artikkel 17. jan. 2019
 19. – Disse feilene gjøres hele tiden i testfasen

  ...testerne kommer inn tidlig i prosessen. I standardavtaler står det åtte-ni milepæler, og halvparten handler ... ikke sikkert at vi får det vi forventer. – Standardkontrakter brukes ofte, og det er greit nok. Men du...

  Artikkel 16. jan. 2019
 20. Hvordan skrive CV (anno 2015)

  ...relevante til jobben. Hvordan skrive CV Det er en del standard ting som skal være på plass i enhver CV, samt ... ekstra: Bilde (type passbilde) Hva eventuell ektefelle eller samboer heter og driver med Barn (– navn...

  Artikkel Ledelsesbloggen 2. juni 2015
 21. Sviktende grunnforhold kan føre til millionsmell. Slik skjermer du deg

  ...entreprenører og konsulenter med å forstå standardkontrakter. Målet er å minimere risikoen dersom det ... entreprenør, byggherre og forulempede naboer. – Standardkontrakter gir som regel god dekning, men noen ganger...

  Artikkel 8. aug. 2018
 22. Slank effektivitet – slik fjernet de frustrasjon og konflikt fra laben

  Sortere, systematisere, skinne, standardisere og sikre den nye standarden. Dette handler enkelt og greit ... 2017-konferansen er nettopp ting alle laboratorier har til felles, uavhengig av industri, bransje og fagfelt. Foruten...

  Artikkel 23. okt. 2017
 23. Teknologene budsjettvinnere

  ...verden skal klare nå 1,5 gradersmålet satt i Paris-avtalen, sier Randeberg. Hun mener CCS kan bringe det ... offentlige strategiske satsinger der utvikling av standarder står sentralt. Les intervju med Tekna-presidenten...

  Artikkel 9. okt. 2018
 24. Tekna i Transportkomiteen: Trenger effektiv ressursbruk

  ...internasjonalt allerede tenker langsiktig og industrielt. Standard Norge anslår at 40 prosent av produktivitetsveksten ... ansatte i første omgang skal forsøkes utført gjennom avtale og dialog mellom SVV og fylkeskommunene. Dette...

  Artikkel 17. okt. 2018
 25. Konkurranseklausuler

  ...konkurranseklausuler En konkurranseklausul er en avtale i arbeidsforhold som legger begrensninger på hva ... arbeidsforholdet. Et eksempel på en dette er et avtalepunkt som sier at arbeidstakeren ikke kan jobbe hos...

  Artikkel 5. jan. 2017