Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Jo Deketelaere  og Arnulf Refsnes

Grønne bytak: Den aller første prototypen av et intelligent overvåkingssystem for å drifte grønne tak, er installert på Teknas takterasse på Ingeniørens hus i Oslo sentrum. Nå er systemet tildelt 3 millioner kroner som del av det europeiske prosjektet RainBrain. Tekna-medlem Jo Deketelaere (t.v) i Greenbeat og Arnulf Refsnes i Agilis A/S.

Tekna-gründer får EU-støtte til utvikling av grønne tak

På toppen av Ingeniørenes hus i Oslo sentrum driver Tekna-medlem Jo Deketelaere forsøk med grønne tak og deres evne til å håndtere regnvann, bidra til biologisk mangfold, regulere temperatur og rense luften. Samarbeidsprosjektet RainBrain der Deketelaeres selskap er med, mottar nå 3 millioner kroner i EU-midler for å rulle ut de første pilotprosjektene i Europa.

Jo Deketelaere er en av gründerne som har fått kontorplass på Tekna Oslo avdelings gründerkontor i Ingeniørenes hus i Oslo. På taket over 9. etasje har han utplassert sitt prøvefelt med grønt tak. Sammen med Arnulf Refsnes i Agilis A/S som er ansvarlig for softwaren som brukes i prosjektet, har han instrumentert prøvefeltet med sensorer slik at plantehelse, vannbehov og tilgjengelig vann registreres.

Rulles ut i 10 byer

Nå er RainBrain-prosjektet tildelt 3 millioner kroner fra det som kalles SyncroniCity – EUs prestisjeprosjekt som skal standardisere Smart City løsninger i europeiske byer. Det er et milliardprosjekt innen Internet of things. 10 pilotprosjekter skal rulles ut i Nederland og Belgia i løpet av sommeren 2019.

– RainBrain ble en av de få utvalgte til å kjøre full pilottesting. For oss er det fantastisk å få dette kvalitetsstempelet, og vi gleder oss til vi kan se resultatene på europeiske tak, sier Jo Deketelaere.
Han får støtte av daglig leder Arnulf Refsnes i Agilis A/S som er ansvarlig for utviklingen av softwaren som brukes i prosjektet. – Teknologien vi utvikler vil være direkte anvendbar på svært mange andre Smart City konsepter, sier Refsnes.

Grønne tak som miljøtiltak

– Grønne tak er viktige i den fremtidige klimatilpasningen for urbane områder. Grønne tak håndterer regnvann og reduserer dermed faren for oversvømmelser, øker det biologiske mangfoldet, reduserer oppvarmingen av byer og renser luften, forklarer Jo Deketelaere.

Intelligent automatisk vannkontroll

Men hvordan drifter man grønne tak? RainBrain har utviklet et system for å optimalisere vanntilgangen. – Systemet overvåker plantehelsen, vannbehovet og tilgjengelig vann med å kombinere sensorer, aktuatorer og åpent tilgjengelige data med prediktive modeller. Systemet registrerer når plantene har for lite vann og vanner automatisk det grønne taket. Hvis det er meldt kraftig regn, tømmer RainBrain vannreservoarene for å ha mer lagringskapasitet. På den måten vil RainBrain være et effektivt tiltak for å unngå oversvømmelse i byer. All data fra prosjektet legges ut i en felles og åpent tilgjengelig database, opplyser Deketelaere.

Om SyncroniCity

SyncroniCity er tuftet på en enkelt ide: Hva er de beste og mest skalerbare tekniske løsningene for IoT tjenester for Europeiske byer for å lage bedre vilkår for innbyggerne. Rammeverket er svært fleksibelt og spesialutviklet for smarte byer.
RainBrain er et samarbeidsprosjekt mellom 3 europeiske teknologiselskap
• Greenbeat (Norge) – overvåkning av grønne tak
• Agilis A/S (Norge) – IT arkitektur, softwareutvikling og -integrasjoner
• Sumaqua (Belgia) – Vannhåndtering og modellering