Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Internasjonalt og nordisk samarbeid

Tekna Samfunnsutviklerne er med og representerer Norge i internasjonalt , europeisk og nordisk samarbeid.

Internasjonalt samarbeid - FIG

FIG - International Federation of Surveyors er den sentrale internasjonale landmålerorganisasjonen. FIG har mer enn 110 medlemsland. Tekna Samfunnsutviklerne og GeoForum peker ut norske kommisjonsdelegater til FIG.

FIG logo

 

Europeisk samarbeid - CLGE

CLGE - The Council of European Geodetic Surveyors ble etablert i 1962. Organisasjonen ble stiftet for å ivareta landmålerens – The Geodetic Surveyor – profesjonsinteresser i EU. CLGE har i dag 35 medlemsland.

CLGE logo

Nordisk samarbeid

Nordisk ombudsmannsråd for landmålere har sin historie fra 1920-tallet. Tekna Samfunnsutviklerne representerer Norge. De andre lands deltagende foreninger er Samhällsbyggarna (Sverige), Den danske Landinspektørforening og Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund.

Mandatet til kommisjonen omfatter blant annet yrkespraksis, både rettslige sider og organisasjonsbygging, yrkesetikk, forståelse for landmåleryrket i samfunnet, samt deltakelse i FIG-nettverkene for standardisering og unge landmålere. Viktige oppgaver er å styrke omstillingsevnen i yrket, bygge et yrkesfellesskap, skape bånd til regionale og verdensomfattende nettverk for landmålere, og gi landmålere redskaper og framgangsmåter for yrkesoppgaver.

Norsk delegat: Arve Leiknes, Høgskolen på Vestlandet.

FIG Commision 1 - Professional standards and practice

Norsk delegat: Swen Roemer, Universitetet i Stavanger

FIG Commission 4 - Hydrography

Det er for tiden ingen norsk delegat til kommisjonen

FIG Commission 6 - Engineering Surveys

Kommisjon 7 arbeider med spørsmål knytt til Land administration. Dette begrepet kan oversetjast til eigedomsregistrering (oversett til norsk betyr land i denne samanhengen eigedom, og omfattar grunn og bygningar, og eventuelle konstruksjonar under og over jordoverflata). Land administration er å klarleggje, registrere og formidle informasjon om utstrekning, eigarskap, eigedomsverdi og arealbruk. Vidare arbeider kommisjonen med Land management, som er prosessar vedrørande eigedomspolitiske spørsmål som jordskifte, jordreformer, eigedomsmarknaden, taksering m.v.

Norske delegater: Leiv Bjarte Mjøs, Høgskolen på Vestlandet og Leikny Gammelmo, Kartverket.

FIG Commission 7 - Cadastre and Land Management

Det er for tiden ingen norsk delegat til kommisjonen

FIG Commission 10 - Construction Economics and Management